Justitie: nog geen balans schade na vernielzuchtige vakbondsraid

AP
De federale overheidsdienst (FOD) Justitie heeft nog geen zicht op het kostenplaatje van de schade die is aangericht door de raid van een aantal vakbondsmensen op het ministerie van Justitie op dinsdag 17 mei. Of de FOD zelf ook een klacht zal indienen bij het gerecht is nog niet beslist, "maar we werken wel volop mee aan het onderzoek dat is opgestart door het parket naar aanleiding van het pv dat opgesteld is door de politie", zegt woordvoerder Edward Landtsheere.

Volgens de woordvoerder zijn de diensten van Justitie in de nasleep van de vernielzuchtige vakbondsaanval overstelpt door steun- en sympathiebetuigingen. "In dit geval is er grote unanimiteit in het afwijzen van de methode waarop de vakbondsmensen die ochtend hun protest hebben kenbaar gemaakt", aldus de woordvoerder.

Een eigen klacht heeft de FOD niet ingediend, en wellicht zou het ook geen diplomatische zet zijn nu er nog besprekingen lopen tussen de minister en de vakbondsmensen van de gevangenisbewakers. Maar hoe dan ook: er loopt een onderzoek want de politie heeft dinsdag de nodige vaststellingen gedaan in een proces-verbaal en dat is overgemaakt aan het parket van Brussel.

"Als er nog bijkomend materiaal zoals foto's en films wordt gevraagd door het parket, zullen we dat zeker overmaken", zegt Landsheere. "Nog niet alle gegevens over de schade zijn binnen, dus is het nog te vroeg om een begroting ervan op te maken", heet het.