Justitie blijft vervrouwelijken (alleen hoogste gerechtshof nog mannenbastion)

Mireille Schreurs moet zich als politierechter staande houden in een wereld met vooral mannelijke collega's.
Mozkito Mireille Schreurs moet zich als politierechter staande houden in een wereld met vooral mannelijke collega's.
Er zijn in ons land iets meer vrouwelijke dan mannelijke magistraten, maar het overwicht is niet groot: 1.287 (52%) vrouwen tegenover 1.166 (48%) mannen behoren tot de magistratuur. In vergelijking met vier jaar geleden stromen de vrouwelijke magistraten stilaan maar zeker ook door naar de hogere rechtbanken, al blijft het Hof van Cassatie een mannenbastion. Zo stelt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh op basis van cijfers die ze opvroeg bij de minister van Justitie.

Vier jaar geleden waren de mannen nog licht in de meerderheid: 1.274 (52%) mannen tegenover 1.165 (48%) vrouwen. Nu zijn de vrouwen in de meerderheid en de vrouwelijke magistraten sijpelen ook stilaan door bij de hogere rechtscolleges. Bij de hoven van beroep is de verdeling van de zetel nu zo goed als gelijk, terwijl vrouwen vier jaar geleden 40% uitmaakten. Bij de arbeidshoven waren er vroeger 33% vrouwen, nu 40%. Op het hoogste niveau, het Hof van Cassatie, blijven de mannen de plak zwaaien en wijzigde de verhouding nauwelijks. Bij het Hof van Cassatie is 85% van de magistraten mannelijk en slechts 15% vrouwelijk.

Het overwicht aan vrouwen binnen de magistratuur komt volgens Van Vaerenbergh het best tot uiting bij de zetels van de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken, met respectievelijk 60% en 63% vrouwen. We zien er ook enkele markante uitschieters: bij de Antwerpse arbeidsrechtbank zetelen 76% vrouwen. Bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank in Brussel werken 9 zetelende magistraten, allemaal vrouwelijk.

Intrede
In de laagste rechtscolleges, de vredegerechten en de politierechtbanken, blijven de mannen in de meerderheid. In beide rechtbanktypes wordt de zetel in 33% van de gevallen bezet door een vrouw. "De oude generatie is nog mannelijk, maar te vermoeden valt dat ook hier langzamerhand de vervrouwelijking haar intrede zal doen", verwacht het N-VA-Kamerlid.