Jury: "Adam G. had niet de intentie om Joe te doden"

UNKNOWN

Na meer dan vier uur beraadslagen heeft de assisenjury Adam G. (19 jaar) vrijgesproken van de doodslag op Joe Van Holsbeeck, een 17-jarige adolescent die op 12 april 2006 in het Brusselse Centraal Station werd doodgestoken na de diefstal van zijn mp3-speler. Adam G. werd wel schuldig bevonden aan diefstal met geweld en de dood tot gevolg, maar zonder de intentie te doden. Het parket-generaal eist intussen een celstraf van 15 tot 20 jaar. De ouders van het slachtoffer zijn "teleurgesteld".

Jury volgde argumenten verdediging
De jury antwoordde op vijf van de zes vragen met ja, en verklaarde de beschuldigde schuldig aan diefstal met geweld, met meerdere personen en met behulp van een wapen. De jury volgde de argumenten van de verdediging en heeft het element doodslag als verzwarende omstandigheid niet weerhouden. Het verdict gaat in tegen de beslissing van de jeugdrechtbank, die de kompaan van Adam G. in december 2007 als dader of mededader schuldig achtte aan doodslag om de diefstal te vergemakkelijken.

"Messteek in onze rug"
"Het is een messteek in onze rug, het is verraad", verklaarde de moeder van Joe Van Holsbeeck, Françoise De Roy. "Over de intentie om te doden bestaat geen enkele twijfel. Indien hij een oppervlakkige steek had gegeven in de benen bijvoorbeeld, dan zou je nog kunnen zeggen... Maar er waren verschillende steken waarvan de laatste recht in het hart".

Vader teleurgesteld
"Ik ben teleurgesteld", zegt ook vader Guy Van Holsbeeck. "Mijn zoon ligt voor altijd onder de grond, dat is moeilijk te verteren. Ik hoop dat de straf (van Adam G.) zwaar genoeg zal zijn. Maar ik betwijfel het, want we hebben een bizarre justitie in België, een justitie die criminelen een mooi leven gunt".

"Absurde situatie"
Voor de vader van Gilles, de vriend die bij Joe was op het moment van het drama, is het een "absurde situatie". "De jeugdrechtbank heeft de mededader van de doodslag om de diefstal te vergemakkelijken aangeduid, en nu hebben we niet eens meer een hoofddader. We hebben heel wat haat te verwerken nu, en mijn zoon, die zelfs nooit door de jeugdrechter werd ontvangen, voelt zich diep geïsoleerd", luidt het.

"Gelukkig is mijn zoon geen doder"
De advocaten van de verdediging wilden geen commentaar kwijt.
De vader van de beschuldigde zegt "veel spijt" te hebben van de dood van Joe, maar "gelukkig" te zijn dat zijn zoon geen doder is.
Na het voorlezen van het verdict zijn de verdediging en het parket-generaal de debatten gestart over de strafmaat. Na die debatten zullen de jury en het hof beraadslagen over de strafmaat. De beschuldigde riskeert tot 30 jaar opsluiting. Omdat hij op het moment van de feiten minderjarig was, kan hij geen levenslange celstraf krijgen.

Adam G. heeft spijt
Adam G. heeft altijd tegengesproken dat hij Joe Van Holsbeeck wilde doden. Hij verklaarde hem in paniek te hebben gestoken en bang te zijn geweest dat het slachtoffer het wapen tegen hem zou gebruiken. Hij vertelde nog voor het hof van assisen dat hij "zijn leven zou geven" als dat Joe Van Holsbeeck zou terugbrengen. "Ik heb erg veel spijt van wat er is gebeurd. Ik wilde hem niet doden. Ik vraag vergiffenis aan de ouders van Joe, aan zijn broer, aan (zijn vriend) Gilles en aan de ouders van Gilles", vervolgde hij toen in het Pools.

"Duidelijk signaal geven"
Het parket-generaal eist intussen een celstraf van 15 tot 20 jaar voor Adam G, "De straf moet hard zijn, maar bedachtzaam; zonder zwakte, maar zonder haat", aldus advocaat-generaal Michel Noles de Brauwere. "Er moet een duidelijk signaal gegeven worden", aldus de man. De advocaat-generaal benadrukte wel dat een straf van 30 jaar, de maximumstraf die Adam G. volgens de Belgische strafwet kan krijgen, hem "buitensporig en ontmoedigend" lijkt voor de beschuldigde.

Verzachtende omstandigheden
De magistraat haalde als verzachtende omstandigheden de jonge leeftijd van de beschuldigde aan en zijn "cultureel onvermogen".
"De straf zal de gruwel van de dood van Joe niet doen verdwijnen. (...) Maar als jullie willen zeggen dat het Belgische gerecht hard is zonder meedogenloos te zijn, dan veroordelen jullie hem niet tot de maximumstraf", sprak de man tot de juryleden en het hof. Adam G. zou zijn straf in Polen uitzitten, op grond van de voorwaarden die voor zijn uitlevering zijn gesteld door het Poolse gerecht. Na de helft van zijn straf kan hij vrijkomen. (belga/vsv)