Juridische nonsens rond stemfie ontrafeld

Twitter
Voor de sociale dieren onder ons die morgen een stemfie willen nemen in het stemhokje maar twijfelen of het nu wel of niet mag, lezen hier de antwoorden op hun vragen. De voorbije dagen was de communicatie van de overheid nogal verwarrend. "Officieel mag het niet, maar als het snel gebeurt is de kans klein dat je een boete krijgt", luidt het bij Binnenlandse Zaken. Erevrederechter Jan Nolf ontrafelt de juridische nonsens rond de stemfie op Knack.

1. De stemming is geheim

De wetgeving rond de stemming bestaat om de kiezer te beschermen. Zo is het tijdens een parlementair of gerechterlijk onderzoek mogelijk om zich te berusten op het geheim van de stemming. Het is een recht om je stemming geheim te houden, maar geen plicht. Anders zouden de exit polls ook onwettig zijn concludeert Jan Nolf. Artikel 114 uit het Kieswetboek beschermt kiezers tegen intimidatie, maar ontkent hen het recht niet hun eigen stem bekend te maken. Dus ook niet door een stemfie.

In Nederland is het toegelaten om stemfies te maken.
ANP In Nederland is het toegelaten om stemfies te maken.

2. Stemfie vertraagt de stemming

Artikel 193 verbiedt "feitelijkheden die de stemming vertragen" Dat artikel bedoelt alle fysieke hinder waardoor de stemming in het gedrang komt en de stemming ook zelfs "geschonden" zou kunnen worden. Voor de modale smartphonegebruiker zou een selfie nemen niet meer dan luttele seconden in beslag mogen nemen. Let op, niet vergeten stemmen! Trouwens bekende politici die gevolgd worden door cameraploegen en fotografen vertragen de stemming meer dan iemand die een stemfie neemt.

Niet overdrijven met stemfies, er wachten nog mensen om hun stem uit te brengen.
BELGA Niet overdrijven met stemfies, er wachten nog mensen om hun stem uit te brengen.

3. Boete van 500 tot 3.000 euro voor wie de stemming bekendmaakt

Deze wet geldt enkel voor de bijzitter of de voorzitter van het stembureau en niet voor de gewone kiezers. De verantwoordelijken van het stem- en telbureau moeten overigens een eed afleggen hierover. Maar geen zorgen als gewone kiezer gaan ze jou geen absurde boete van 3.000 euro geven.

THINKSTOCK

Waarom zou je het niet doen?

Je politieke voorkeur op een sociaalnetwerksite gooien kan enkele blijvende gevolgen hebben. Iedereen weet plots op wie je gestemd hebt. Dat kan je soms lang achtervolgen. Het is net alsof je je politieke voorkeur op je cv plaatst. Je kan uiteraard een stemfie nemen alvorens je de bolletjes van het stembiljet inkleurt. Binnenlandse Zaken zegt trouwens dat je je stemfie niet online mag posten, maar dat controleren is het werk van het departement Justitie. En daar valt er te horen dat ze belangrijkere zaken te doen hebben. Het zou trouwens absurd zijn om daar boetes voor uit te delen, want op Facebook kan je net zoals je geaardheid, geslacht etc. aangeven welke politieke voorkeur je hebt.