Juncker: "Asielzoekers aanvallen of de ogen sluiten voor miserie: dat is Europa niet"

AP
Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft in een aantal Europese kranten de lidstaten tot "collectieve moed" aangespoord om de asielcrisis op het oude continent aan te pakken. "We hebben geen nood aan een nieuwe Europese top. De lidstaten moeten de Europese maatregelen aannemen en toepassen op hun grondgebied", zo schrijft hij in een opiniebijdrage.

"Wanneer we het hebben over migratie, dan hebben we het over mensen. Mensen als u en ik, behalve dat zij niet geboren zijn in één van de rijkste en meest stabiele regio's ter wereld. We praten over mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Syrië, de terreur van IS in Libië of de dictatuur in Eritrea", zo steekt Juncker van wal.

Ontgoocheld
De Commissievoorzitter toont zich ontgoocheld over "de wrok, de afwijzing, de angst" die bij sommige Europeanen de kop opsteekt. "Vluchtelingenkampen in brand steken, boten wegsturen bij havens, asielzoekers aanvallen of de ogen sluiten voor miserie en armoede: dat is niet Europa". Hij herinnert eraan dat Europa geen mensen terugstuurt die nood hebben aan bescherming. "Deze principes zijn neergeschreven in onze wetten en verdragen, maar ik heb schrik dat ze meer en meer uit onze harten verdwijnen."

Collectieve aanpak
Juncker hamert er nogmaals op dat de lidstaten het vluchtelingenprobleem niet alleen kunnen oplossen en dat een sterke Europese aanpak nodig is. De Luxemburger herinnert eraan dat zijn Commissie dit voorjaar al een batterij maatregelen heeft voorgesteld, maar dat niet alle voorstellen de eindstreep haalden. Zo wou de Commissie 40.000 Syriërs en Eritreeërs die aankomen in Italië en Griekenland verdelen over de andere lidstaten, maar voorlopig willen die maar 32.000 asielzoekers overnemen van de twee zuidelijke landen.

"Alle maatregelen moeten snel aangenomen worden door de lidstaten, met inbegrip van zijn die tot dusver terughoudend opstelden", zo vraagt Juncker. De Commissievoorzitter breekt tenslotte ook opnieuw een lans voor een Europese lijst van veilige landen. Een tiental jaar geleden ondernam de Commissie al eens een poging in die zin, maar dat stuitte op veel verzet. Volgende maand wil de Commissie een nieuw voorstel op tafel leggen.

Deze principes zijn neergeschreven in onze wetten en verdragen, maar ik heb schrik dat ze meer en meer uit onze harten verdwijnen

Jean-Claude Juncker