Jongere leerlingen roken en drinken minder

Steeds minder schoolgaande jongeren roken, zij die het wel doen starten later. Ook wat alcohol betreft, beginnen jongeren steeds later te drinken, met een kantelpunt op 16 jaar. Het cannabisgebruik blijft onveranderd: ongeveer één op de tien jongeren zegt het afgelopen jaar cannabis gebruikt te hebben. Dat leert de bevraging over het schooljaar 2012-2013 van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), die dit onderzoekt sinds het schooljaar 2000-2001.

Jaarlijks bundelt VAD de resultaten van de leerlingenbevraging in een syntheserapport, dat representatief is voor de Vlaamse jongeren in het secundair onderwijs. Voor het schooljaar 2012-2013 werden 30.592 leerlingen uit 67 verschillende scholen bevraagd. De resultaten liggen in de lijn van de vorige jaren, meldt de VAD.

Eerste sigaret
In totaal 29,7 pct van de jongeren gaf aan ooit gerookt te hebben. Dit cijfer bevestigt de dalende trend van tabaksgebruik onder jongeren. Voor de jongeren die wel rookten, kwam de eerste sigaret er gemiddeld op 14,5 jaar. Bij 28,1 pct was dat pas op 16 jaar of ouder. Bovendien daalt het ooitgebruik van tabak bij de 17-18-jarigen merkelijk trager dan in de andere leeftijdscategorieën. Toch is 17,3 pct van de 17-18-jarigen een dagelijkse roker.

Verder heeft 51,6 pct van de min-16-jarigen al ooit alcohol gedronken. Nog steeds de helft, maar het een sterke daling tegenover 76,7 pct in 2005-2006. Meer en meer jongeren onder de 16 zijn ook bewust van het verbod op alcohol (sinds 2009) voor hun leeftijdsgroep.

Kantelpunt
Zestien jaar blijft een scharnierleeftijd. Er zijn weinig jongeren die pas later een eerste glas drinken. Bij jongeren tussen 16 en 18 jaar dronk 79,6 pct tijdens de laatste maand voor de bevraging en 34,3 pct drinkt regelmatig alcohol. Eén op tien geeft aan maandelijks minstens één keer meer dan zes glazen (bij jongens) of vier glazen (voor meisjes) op twee uur tijd te drinken.

Verder zegt 17,3 pct van de jongeren ooit cannabis te hebben gebruikt, 10,5 pct gebruikte het afgelopen jaar. Dat zijn voor het derde jaar op rij gelijklopende cijfers, aldus de organisatie. Andere illegale drugs blijven eerder marginaal onder jongeren: 3,7 pct heeft ooit een andere illegale drug gebruikt en 1,7 pct tijdens het afgelopen jaar. De gemiddelde beginleeftijd voor illegale drugs ligt hoger dan voor alcohol of tabak: 15,4 jaar voor cannabis en 16,3 jaar voor andere illegale drugs.