Jonge bende overvallers opgerold in Antwerpen

photo_news
Het aantal woninginbraken in de stad Antwerpen is tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met bijna een derde gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Dat blijkt uit de driemaandelijkse criminaliteitscijfers van de Antwerpse lokale politie. Op het vlak van agressieve diefstallen, een andere korpsprioriteit, was er wel een lichte stijging, onder meer te wijten aan een opeenvolging van gewapende overvallen op handelszaken in Deurne. Sinds het vatten van de daders is dat soort feiten in Deurne echter tot nul herleid, aldus de politie. De Antwerpse criminaliteitscijfers gaan al enkele jaren globaal in dalende lijn.

Door de gunstige evolutie inzake woninginbraken, van 1.194 feiten naar 804, daalde het aantal feiten binnen de korpsprioriteiten met 11,4 procent. Een stijging was er echter niet alleen bij de agressieve diefstallen (+3,6 procent), maar ook bij het aantal drugsdelicten. De politie wijst er wel op dat het in dat laatste geval veeleer om een weerspiegeling van de politieinzet op het terrein gaat: meer controles betekent meer betrappingen.

Overvallen Deurne
De reeks overvallen rond de Herentalsebaan in Deurne dateert van eind januari, begin februari en wees al snel uit dat er eenzelfde, jonge dadergroep met weliswaar wisselende samenstelling verantwoordelijk voor was. De gemaskerde verdachten sloegen telkens kort voor sluitingstijd toe en maanden de getroffen winkeliers aan hun kassa te openen, onder bedreiging van vuur- en steekwapens. Via de identificatie van een minderjarige verdachte die in geldnood verkeerde en recent in het gezelschap van 'slechte vrienden' was gesignaleerd, kon de zevenkoppige bende druppelsgewijs opgerold worden. Sindsdien werden er geen agressieve diefstallen meer gepleegd in Deurne.