Jong CD&V-voorzitter doet oproep aan Beke: "Schaf GAS-boetes af!"

Tom Vandenkendelaere
CD&V Tom Vandenkendelaere
Op vraag van De Zondag mogen de jongerenvoorzitters van alle partijen ingaan tegen één standpunt van hun moederpartij. Jong CD&V's Tom Vandenkendelaere gaat voor de GAS-boetes: "CD&V had de afschaffing van de GAS-boetes in haar programma moeten opnemen."

"Wij waren initieel ook wel voor het systeem, maar dat is intussen helemaal ontspoord. Jongeren worden veel te snel beboet." Jong CD&V-voorzitter Vandenkendelaere windt er geen doekjes om: de GAS-boetes baden in de absurditeit. Dat zijn moederpartij de afschaffing niet bepleit, kan er bij de 29-jarige CD&V'er niet in, want "dat leeft echt wel."

Voorts geeft Vandenkendelaere in het interview aan dat de partij een kans gemist heeft door niet meer jongeren prominent in de campagne te betrekken: "CD&V had veel meer jongeren op de kopplaatsen moeten zetten. Op dat punt handelt mijn partij nog te oubollig."