Jong CD&V rekent op open voorzittersverkiezingen

JongCD&V rekent erop dat de verkiezingen van een nieuwe CD&V-voorzitter open verkiezingen zijn waarbij iedereen zich kandidaat kan stellen en waarbij alle leden beslissen wie de meest geschikte man of vrouw is. De jongerenpartij zou het betreuren mocht de partijtop beslissen wie er voorzitter wordt.

Het CD&V-congres gisteravond was volgens JongCD&V "een toppunt van democratie voor onze partij". "Op geen enkel partijcongres was er meer volk dan bij ons en niettegenstaande het ging over onze premier, waren er nergens meer kritische geluiden te horen", zegt voorzitter Bert De Brabandere. "Het zou jammer zijn dat dit tenietgedaan zou worden doordat de top nu zal beslissen wie onze voorzitter wordt. We moeten er over waken dat we een ledenpartij blijven", zegt hij. (belga/svm)