Joden krijgen 35,2 miljoen vergoeding voor gestolen goederen WOII

De Commissie voor de Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap in België heeft uiteindelijk 35,2 miljoen euro toegekend in 5.210 dossiers. Ruim 88 procent van de dossiers gaven aanleiding tot een schadeloosstelling, maar slechts 31,8 procent van het globaal beschikbare bedrag voor individuele schadeloosstellingen werd uitgekeerd. Zo blijkt uit het eindrapport van de commissie.

Holocaust
Het rapport werden onder meer voorgesteld door Lucien Buysse, de voorzitter van de commissie. In september 2000 beloofde premier Guy Verhofstadt in een toespraak tijdens de herdenking van de slachtoffers van de holocaust in de voormalige Dossin-Kazerne in Mechelen dat de slachtoffers van de holocaust vergoed zouden worden voor de bezittingen die de de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog van hun of van hun familie heeft gestolen.

Verdeelsleutel
Eerst werd een studiecommissie aan het werk gesteld, die uiteindelijk aanleiding gaf tot de oprichting van de Commissie voor de Schadeloosstelling. Er werd een verdeelsleutel opgesteld van de middelen die aan de Joodse gemeenschap diende te worden teruggegeven. De totale som (110,6 miljoen) werd voornamelijk gestort door de federale staat (45,6 mio), de financiële instellingen (53,1 mio) en de verzekeringsmaatschappijen (9,9 mio).

Discrepantie
Buysse wees vandaag bij de voorstelling van het eindverslag op de grote discrepantie tussen het aantal gedeporteerde, in België verblijvende Joden (30.291) en het uiteindelijke aantal aanvragen. "Uiteindelijk zijn er 23.369 volwassen personen niet uit de kampen teruggekeerd", luidt het in het verslag.

88 procent
In totaal gaven ruim 88 procent van de dossiers aanleiding tot een schadeloosstelling. De overige dossiers waren ofwel niet ontvankelijk ofwel konden geen goederen geïdentificeerd worden of werden de slachtoffers reeds vergoed of de goederen hersteld.

Ontgoocheld
Voorzitter Buysse erkende voorts dat de commissie frequent werd geconfronteerd met ontgoochelde rechthebbenden die een grotere schadeloosstelling hadden verwacht. Maar het gaat hier niet om een oorlogsvergoeding. De wet over de schadeloosstelling heeft ook niets te maken met morele schadevergoeding, beklemtoonde Lucien Buysse nog.

Het mandaat van de commissie werd op 31 december 2007 niet beëindigd. Dat kan volgens de wet na de behandeling van de beroepen die nog bij de Raad van State aanhangig zijn. Het zou nog gaan om enkele dossiers, liet Buysse vandaag verstaan. Het secretariaat van de commissie werd eind vorig jaar wel reeds ontbonden.

Stichting van het Jodendom
Van de 100,6 miljoen euro werd in totaal 35,2 miljoen euro uitgekeerd in 5.210 dossiers van individuele schadeloosstelling voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rest van het bedrag gaat naar de Stichting van het Jodendom van België voor culturele, sociale en religieuze activiteiten voor de gemeenschap. Buysse beklemtoonde vandaag dat er gekozen werd om het resterende bedrag niet te verdelen onder de goedgekeurde dossiers omdat heel wat mensen en hele families nooit uit de uitroeiingskampen zijn teruggekeerd. (belga/ka)

De Dossinkazerne in Mechelen, vanwaar veel joden naar de concentratiekampen gevoerd werden.
De Dossinkazerne in Mechelen, vanwaar veel joden naar de concentratiekampen gevoerd werden.