Jambon wil gegevens van alle passagiers opslaan

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil snel met een eigen PNR-wet komen.
BELGA Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil snel met een eigen PNR-wet komen.
Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werkt aan een wet die het mogelijk moet maken de gegevens van alle internationale reizigers te registeren en bij te houden. Binnen Europa wordt over zo'n systeem nagedacht voor vliegtuigpassagers, maar Jambon wil daar naar eigen zeggen niet op wachten én wil ook de gegevens van internationale treinreizigers verwerken. Dat zei Jambon in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken die vandaag bij elkaar kwam.

Terwijl de Europese instellingen nog volop in de onderhandelingen over een mechanisme voor de screening en uitwisseling van passagiersgegevens verwikkeld zijn, werkt Jambon al aan een Belgische 'PNR-wet' (passenger name record). De Europese richtlijn beoogt de verwerking van de gegevens van vliegtuigpassagiers, maar Jambon wil met zijn wetsontwerp een stap verder gaan: hij wil de gegevens van alle passagiers laten verwerken.

Verdachte personen en reisbewegingen

De discussie over een Europees PNR-systeem om op zoek te gaan naar verdachte personen en reisbewegingen kwam in een stroomversnelling terecht na de aanslagen in Parijs begin dit jaar.

De Europese Commissie legde haar oorspronkelijk voorstel twee jaar geleden al op tafel, maar de bevoegde commissie in het Europees Parlement stemde pas vorige maand in met het idee dat gegevens van vliegtuigpassagiers (tijdelijk) bijgehouden worden. Het voorstel, waarover de lidstaten en het Parlement tegen het einde van het jaar een definitief akkoord hopen te bereiken, heeft enkel betrekking op vluchten van en naar Europa, niet op intra-Europese verbindingen.

Alle vervoersmodi

Over enkele weken al hoopt minister Jambon zijn eigen wetsontwerp klaar te hebben. Hij overlegt daarover met de andere bevoegde federale kabinetten. In de entourage van Jambon is te horen dat de wet gerelateerd zal zijn aan alle vervoersmodi, dus niet enkel aan vliegtuigen, en dat hij het PNR-systeem bovendien wil uitbreiden naar verbindingen binnen de Schengenzone. "De minister heeft de mogelijkheid om intra-Schengentrajecten te integreren zaterdag (op de 'transport- en veiligheidstop' in Parijs, red.) al geopperd en zijn idee werd op instemming onthaald", zegt zijn woordvoerster Anne Laure Mouligneaux.

Op een vraag van Belga antwoordde de Europese Commissie vandaag dat de veiligheid van de transportsector opnieuw besproken wordt tijdens een technische vergadering op 11 september en tijdens de volgende formele vergadering van de Europese ministers van Transport op 7 oktober. Maar een uitbreiding van de Europese ontwerprichtlijn naar een systeem dat alle passagiersgegevens omvat, "daarvoor is het veel te vroeg", zei een woordvoerder.

Volgens Jambon is het geen probleem dat België alvast vaart maakt met een eigen wetsontwerp. "Er moet hoe dan ook een Belgisch PNR-agentschap komen."

'De minister heeft de mogelijkheid om intra-Schengentrajecten te integreren zaterdag al geopperd en zijn idee werd op instemming onthaald'

Woordvoerster Jan Jambon

Rondzendbrief

Minister Jambon werkt ook aan een rondzendbrief waarin hij preciseert hoe de politie tewerk moet gaan bij de punctuele controle van bagage en identiteit op luchthavens, in stations en op het metronet. Dat heeft de minister vandaag in de Kamer aangekondigd.

Zowel Jambon als zijn collega's van Justitie Koen Geens (CD&V) en van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) waren in een gemengde Kamercommissie uitgenodigd om een stand van zaken te geven over het onderzoek naar de feiten en over de maatregelen die nadien volgden. Hier en daar werd gewaarschuwd voor steekvlampolitiek, wat Jambon ook onderschreef, "maar wanneer zo'n aanslag gebeurt, verwacht de bevolking een reactie van het parlement en de regering".

Minister Geens gaf een overzicht van het onderzoek naar de handel en wandel van de dader van de verijdelde aanslag, Ayoub El-Khazzani. Daarbij blijken nog verschillende vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld hoe lang hij in België heeft verbleven en hoe lang, of hij naar Syrië is afgereisd, waarom hij naar België terugkeerde, hoe hij aan zijn wapens kwam en of hij een 'lone wolf' is.

De Spaanse inlichtingendiensten hebben geprobeerd ons land en Frankrijk op de hoogte te houden van wat ze dachten dat zijn whereabouts waren, ging Geens voort, maar er is geen enkel gevalideerd getuigenbewijs over zijn aanwezigheid in Mortsel in 2012 noch van zijn aanwezigheid in Molenbeek dit jaar. "Het is niet zo waarschijnlijk dat hij hier lang zou verbleven hebben", aldus de Justitieminister.

Volgens minister van Justitie Koen Geens is het niet waarschijnlijk dat Ayoub El-Khazzani lang in ons land verbleven heeft