Jambon: "Nieuwe opvangplaatsen niet zonder overleg neergepoot"

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA).
PHOTO_NEWS Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA).
"Het is zeker niet zo dat nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers zonder overleg worden neergepoot. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot." Dat zegt de woordvoerder van vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) na de oproep van burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) dat hij de veiligheid van de vluchtelingen niet kan garanderen zonder extra middelen.

In het kader van de opening van extra opvangcapaciteit zullen in Vilvoorde 124 vluchtelingen worden ondergebracht in het kwartier Asiat. Burgemeester Bonte vreest voor spanningen tussen de asielzoekers en geradicaliseerde jongeren in zijn stad. Hij vraagt extra middelen - minstens 2,3 miljoen euro - om de veiligheid te garanderen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon benadrukt dat er overleg plaatsvindt vooraleer nieuwe opvangplaatsen worden geopend. "Dat gebeurt niet zonder slag of stoot." Het veiligheidsaspect is bij de keuze voor opvangcapaciteit "een van de wezenlijke zaken", zegt zijn woordvoerder. Het is een specifieke taskforce die op zoek gaat naar de geschikte plaatsen.

Ook bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken klinkt het dat er voortdurend gecommuniceerd wordt met de burgemeesters van alle steden en gemeenten en met organisaties als het Rode Kruis en Fedasil om alles in goede banen te leiden.

Over de bijkomende financiële steun waar Bonte om vraagt, viel voorlopig geen nieuws te rapen.