Jambon licht gebruik kunststofkogel toe in Kamer

Jan Jambon
PHOTO_NEWS Jan Jambon
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is in de Kamer ingegaan op het incident waarbij een veertienjarig meisje in een jeugdinstelling werd neergeschoten met een kogel uit kunststof. Bij monde van zijn partijgenoot Steven Vandeput liet hij weten dat het wapen mag worden gebruikt om een persoon te neutraliseren die zichzelf of anderen ernstige letsels dreigt toe te dienen.

De minister werd door verschillende Kamerleden aan de tand gevoeld over het schietincident. Jambon wilde niet al te zeer ingaan op de feiten om eerst het onderzoek van het Comité P af te wachten. Wel citeerde hij uit het KB en de rondzendbrief uit 2007 en 2008 om aan te geven in welke omstandigheden het wapen mag worden gebruikt.

Bovendien benadrukte de minister dat de omstandigheden waarin de politie moet optreden, niet altijd simpel zijn. "Wat zou uw reactie zijn mocht als het kind zichzelf had kunnen verwonden?", luidde het nog.

Oppositie
Voor oppositiepartijen Groen en PVDA is het duidelijk dat het interventieteam geen gebruik had mogen maken van het wapen. "Vindt u het normaal dat een vuurwapen wordt gebruikt voor een minderjarige in deze situatie?", richtte Stefaan Van Hecke (Groen) zich tot de minister. "Op kinderen schiet men niet", vulde Raoul Hedebouw (PVDA) aan. "De Snelle Respons Teams (SRT) zijn in het leven geroepen in de strijd tegen terrorisme. Is dit de strijd tegen terrorisme?".

N-VA'er Koenraad De Grootte laakte dat "de linkse oppositie" de politie in diskrediet probeert te brengen. Hij vond het ook een goede zaak dat het Comité P het incident zal analyseren en vroeg Kamervoorzitter Siegfried Bracke achter dat onderzoek spoed te laten zetten.

Steven Vandeput
BELGA Steven Vandeput