Jambon en Peeters verdedigen beleid: "We willen 38 urenweek niet afschaffen"

Terwijl zowat 60.000 mensen in de straten van Brussel tegen de regering betoogden, verdedigen vicepremiers Kris Peeters (CD&V) en Jan Jambon (N-VA) opvallend eensgezind het beleid van de bewindsploeg. Ze toonden begrip voor de vragen en bezorgdheden over de maatregelen die de regering heeft genomen, maar benadrukten dat die noodzakelijk waren. De hoeveelheid aan beslissingen toont voor beide excellenties ook aan dat ons land geen failed state is.

Minister van Werk Peeters kondigde in 'De Meulemeester in Debat' (VTM) aan dat hij de sociale partners heeft uitgenodigd om deze en volgende week overleg te plegen over werkbaar en wendbaar werk. Het is voor Peeters hoog tijd een en ander te verduidelijken. Hij verwees naar "slogans" die tijdens de vakbondsbetoging werden gescandeerd.

"Het is zonneklaar dat we de 38 urenweek niet willen afschaffen", verzekerde de minister. Het gaat er om dat de gemiddelde arbeidsduur voortaan op jaarbasis zal worden berekend, maar het is niet de bedoeling naar een werkweek van 40 of 45 uren te gaan.

"Resultaat is indrukwekkend"

Zowel Peeters als Jambon weerlegden het beeld van een failed state. "Wat deze regering na 591 dagen en een derde van de legislatuur heeft beslist, is indrukwekkend", dixit Peeters. Binnen zijn eigen domein had Peeters het over meer dan 140 koninklijke besluiten en zestien wetten. Het imago van een failed state "kan niet op basis van de cijfers worden hardgemaakt. Die masochistische benadering moet stoppen".

Zijn collega van Binnenlandse Zaken merkte op dat de regering al vier sociale akkoorden met de Groep van Tien heeft afgesloten. "We moeten al ver teruggaan om zo'n palmares voor te leggen", aldus Jambon. Hij waarschuwde er ook voor dat het beeld van de failed state geen "self fulfilling prophecy" mag worden.

'We moeten al ver teruggaan om zo'n palmares voor te leggen'

N-VA-vicepremier Jan Jambon

"Nog meer dan 1.200 dagen te gaan"

Beide vicepremiers benadrukten dat de maatregelen die de regering heeft genomen noodzakelijk waren. Ze willen ook het beeld van het kibbelkabinet achter zich laten. "Er is geen enkel dossier waar we niet binnen een redelijke termijn een oplossing hebben gevonden", bezwoer de N-VA'er. Hij vindt wel dat de resultaten van de maatregelen wat beter in de verf moeten worden gezet.

Ze kwamen ook terug op de uitspraken die hun partijvoorzitters de voorbije dagen deden over het werk van de regering. "In de politiek hebben de voorzitters een taak en heeft de regering een taak. Die van ons is beslissingen nemen", aldus Jambon. Peeters zat op dezelfde lijn, al lanceerde hij wel een oproep aan "iedereen binnen de meerderheid" om de regering te ondersteunen en beslissingen positief op de kaart te zetten. "Er zijn nog meer dan 1.200 dagen te gaan. Het is nu belangrijk een aantal hervormingen door te voeren, met sociaal overleg. Hoe meer de sociale partners zelf beslissen, hoe liever", aldus Peeters.

Wat tenslotte met de vraag om een vermogenwinstbelasting? Jambon stelde dat er niets op tegen is "iets te doen" bij de zogenaamde 1 procent rijksten, maar dat de manier waarop dat gebeurt niet vanzelfsprekend is. Zo moet bijvoorbeeld vermeden worden dat de middenklasse wordt getroffen.

'Het is nu belangrijk een aantal hervormingen door te voeren, met sociaal overleg. Hoe meer de sociale partners zelf beslissen, hoe liever'

CD&V-vicepremier Kris Peeters