Jaguartweeling geboren in Mexico

In een dierenreservaat in het zuiden van Mexico is de jaguartweeling die er in februari geboren is voor het eerst aan het publiek getoond. Het is uitzonderlijk dat er jaguars in gevangenschap geboren worden. De twee welpen werden kort na hun geboorte van hun vader gescheiden, omdat verzorgers vreesden dat hun jaloerse vader hen zou doden. Eigenlijk waren er drie jaguarjongen, maar de derde is dood geboren. De ouders van de tweeling werden door het dierenreservaat opgevangen, nadat boeren jacht hadden gemaakt op de dieren, omdat ze hun vee opeten. De dieren vinden steeds moeilijker voldoende voedsel in de vrije natuur, waardoor ze naar de dorpen trekken om daar onder andere kalveren op te eten. Daardoor komt het in Mexico vaak voor dat de lokale bevolking op jaguars jaagt. Volgens schattingen zouden er nog ongeveer 400 jaguars in de vrije natuur in Mexico leven.