Jaar cel voor negationist Siegfried Verbeke

De Brusselse correctionele rechtbank heeft Siegfried Verbeke en de Fransman Vincent Reynouard veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf voor negationisme. De twee moeten elk ook een boete van 24.789 euro betalen. Bovendien heeft de rechtbank de onmiddellijke aanhouding van beiden bevolen.

Brochures en stickers
De twee hadden brochures, stikkers en pamfletten gemaakt en verspreid waarin de omvang en het bestaan van de holocaust werden geminimaliseerd of botweg ontkend. Een van die brochures werd in 2003 naar een hoop particulieren en instellingen verzonden. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) kreeg op die manier lucht van de zaak en diende klacht in bij het Brusselse parket.

In het vizier
Het gerecht had Verbeke en Reynouard voordien al in het vizier. In 2001 hadden speurders van de Brusselse federale politie immers al huiszoekingen uitgevoerd op drie adressen in Antwerpen, waar Verbeke en zijn organisatie Vrij Historisch Onderzoek (VHO) gevestigd waren. Tezelfdertijd vielen ze ook een boekhandel in Elsene binnen, omdat het vermoeden bestond dat Vincent Reynouard daar verbleef.

Zowel in Antwerpen als in Brussel werden boekwerken, pamfletten en brochures gevonden waarin de Jodenvervolging ontkend of geminimaliseerd werd.

Goed gevuld strafblad
Zowel Verbeke als Reynouard hebben al een gevuld strafblad als het op negationisme aankomt. Zo veroordeelde de Antwerpse correctionele rechtbank Siegfried Verbeke en diens broer Herbert in 2004 tot een jaar cel met uitstel voor negationisme.

In beroep
Siegfried Verbeke ging in beroep maar daar werd de celstraf omgezet in een effectieve straf. Voordien was hij in Nederland al veroordeeld omdat hij de inhoud van het dagboek van Anne Frank in twijfel trok.

Reynouard van zijn kant kreeg in 2007 van een Franse rechtbank een jaar cel omdat hij in brochures het bestaan van de Jodenvervolging ontkende. In 1996 en in 1991 werd hij ook al voor gelijkaardige feiten veroordeeld.

Contact
Beide mannen staan sinds jaren met elkaar in contact. Reynouard richtte zelfs een eigen organisatie op die dezelfde initialen draagt als Verbekes Vrij Historisch Onderzoek, namelijk Vision Historique Objective.

Racistische recidivisten
De Brusselse rechtbank tilde er zwaar aan dat zowel Verbeke als Reynouard ondanks eerdere veroordelingen volhardden in hun beweringen. Volgens de rechtbank waren hun stellingen ook niet gebaseerd op historisch onderzoek maar op racistische gronden.

Cel en boete
Beiden kregen daarom en effectieve gevangenisstraf en een zware geldboete. Bovendien moeten ze een schadevergoeding van 3.000 euro betalen aan het CGKR en 152 euro aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Beide schadevergoedingen zijn verdeeld in een gedeelte materiële schadevergoeding en een gedeelte dat de advocaten- en procedurekosten moet dekken. (belga/edp)

Siegrfried Verbeke (archieffoto).
Siegrfried Verbeke (archieffoto).