Islamitisch extremisme niet langer enkel in grootsteden

Chef van de Staatsveiligheid Alain Winants
BELGA Chef van de Staatsveiligheid Alain Winants
Islamtisch-extremistische groeperingen zitten niet langer enkel geconcentreerd in de grootsteden. "Ook in kleinere steden en gemeenten worden gestructureerde, islamitisch-extremistische uitingen waargenomen", stelt de Staatsveiligheid in zijn jaarverslag 2009 dat vandaag gepubliceerd is.

Het nieuwe jaarverslag - een kleine zeventig pagina's lang - is te vinden op de website www.just.fgov.be. Het werkstuk gaat in op een hele reeks thema's, zonder evenwel gevoelige informatie vrij te geven.
 
Een van de thema's is religieus extremisme. Ook in 2009 heeft de Belgische Staatsveiligheid "activiteiten van diverse islamistisch-extremistische entiteiten waargenomen". Het ging om individuen, moskeeën, centra, groepen en organisaties die "op voortdurende, stelselmatige wijze een extremistisch ideeëngoed verspreiden". "De meest radicale elementen prediken daarbij haat tegenover eenieder die hun denkbeelden niet ondersteunt", luidt het.
 
Opvallend is dat de islamistisch-extremistische entiteiten "geografisch meer verspreid waren dan ooit tevoren", aldus de Staatsveiligheid. Het fenomeen duikt vaker op in kleine steden en gemeenten, waardoor de Staatsveiligheid "het islamitisch extremisme steeds minder als een zuiver grootstedelijk gegeven beschouwt".

Black Blocs
Een ander weerkerend thema voor de Staatsveiligheid zijn de politieke extremisten in het land, zowel rechts als links. De dienst zag in 2009 "een terugkeer op het voorplan" van de anarchisten, vooral in hun strijd tegen gevangenissen en gesloten centra.
Concreet verwijst de Staatsveiligheid onder meer naar de zogenaamde "Black Blocs", gemaskerde en in het zwart geklede personen die hun radicaal protest tegen het economisch en politiek systeem uiten door de confrontatie aan te gaan met de symbolen van het systeem, zoals politie, media of de banken. (belga/mvdb)


http://www.just.fgov.be/vsse/jaarverslag_nl.htm