Isabelle Debackere veroordeeld tot 30 jaar cel

Het hof heeft Isabelle Debackere zonet veroordeeld tot 30 jaar opsluiting en een ter beschikking stelling van de regering voor tien jaar. Debackere kwam een halfuurtje nadat ze weigerde te verschijnen toch plaatsnemen, met haar advocaat naast zich. Platteau ging zo niet tussen de andere advocaten plaatsnemen om het arrest te aanhoren. "Een moeder schenkt het leven, maar ontneemt het niet", sprak de voorzitter Debackere toe. 

De 36-jarige vrouw die voor het West-Vlaamse hof van assisen terecht staat voor de moord op haar vierjarig zoontje in Roeselare, weigerde eerst voor het hof te verschijnen om haar straf te aanhoren. Daarop besliste de voorzitster om de zitting te schorsen. Ze ging niet in op de vraag van haar advocaat Johan Platteau om haar te vertegenwoordigen. Eerder op de avond zorgde de vrouw ook al voor een incident door een bekertje water over advocaat Jef Vermassen, advocaat van een burgerlijke partij, te gooien, toen ze opnieuw werd weggeleid. Ze was toen net schuldig bevonden aan de moord op Tibeau Vanhauwaert, haar vierjarig zoontje

Isabelle Debackere had bijna tien jaar lang een relatie met Tim Vanhauwaert, de vader van haar twee kinderen. Ruzies binnen het koppel gingen vaak gepaard met hevige woede-uitbarstingen van de beschuldigde. Naar aanleiding van haar psychische problemen werd Debackere twee weken voor de feiten gedwongen opgenomen in de psychiatrie van Menen.

Op 7 maart 2013 mocht Debackere terugkeren naar huis. Daar probeerde ze enkele uren later haar zoontje Tibeau in bad te verdrinken. Ze liet hem ook nog op zijn hoofd vallen. Uiteindelijk bracht ze het jongetje om het leven door hem te verstikken met een kussen. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd de volgende ochtend door zijn grootvader ontdekt.

De verdediging had gepleit dat Debackere zich tijdens de feiten in een staat van krankzinnigheid bevond. Hierbij verwees meester Johan Platteau naar haar zware depressie en overmatig pillengebruik. De jury oordeelde dat de vrouw zich wel degelijk volledig bewust was van haar daden.

"Volledig toerekeningsvatbaar"
Uit de motivatie van het arrest bleek dat de jury zich baseerde op de bevindingen van de gerechtspsychiaters. "Ze geven de zekerheid dat de beschuldigde op het moment van de feiten en op vandaag volledig toerekeningsvatbaar is."

Ook van een tijdelijke paniekreactie kan volgens de jury geen sprake zijn. "Ze koesterde wraak- en haatgevoelens ten opzichte van haar ex-partner die ze wilde raken door hem zijn dierbaarste bezit af te nemen."

Over de voorbedachtheid bestond ook niet de minste twijfel. De jury verwees in haar motivatie naar de verklaringen van de beschuldigde zelf. Zo vertelde ze ruim een jaar voor de feiten al aan haar werkgever dat ze zelfmoord wilde plegen en hierbij de kinderen wilde meenemen.

De jury oordeelde dat de moeder zich wel degelijk volledig bewust was van haar daden

PHOTO_NEWS
Vermassen veegt zijn hals droog.
Medialaan Vermassen veegt zijn hals droog.

25 jaar
Procureur-generaal Serge Malefason vordert 25 jaar opsluiting en minstens vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. "Een straf moet geen pure maatschappelijke wraak zijn", startte de openbaar aanklager zijn requisitoir. Het OM is van oordeel dat een lange periode van reflectie nodig zal zijn. "Als het slecht gaat in uw huwelijk, mag het nooit de bedoeling zijn dat het uitloopt in een bloedbad."

De procureur-generaal hekelde de houding van de beschuldigde na de feiten. Hij verwees naar de brieven die ze vanuit de cel nog naar haar ex-partner schreef. "Je hebt me niet geholpen. Het is uw schuld! De 'culot' die je moet hebben om dat in haar positie nog te schrijven." Ook aan de manier waarop ze een aantal getuigen aanviel, stoorde Malefason zich. "Ze blijft ook keer op keer Tim Vanhauwaert aanwijzen. Spijt dat niet gedragen wordt door oprecht berouw, dat is zelfbeklag."

Toch wil de openbaar aanklager rekening houden met één verzachtende omstandigheid. "Ze is geboren met een bepaald karakter en temperament. Zij is impulsief en krijgt woede-uitbarstingen, dat kan je haar niet verwijten". Tegelijk verweet de procureur-generaal haar wel dat ze zich nooit echt liet behandelen voor die impulsiviteit en haar psychische problemen.

Water
Voor de beschuldigde zelf werd het allemaal te veel. Zij gooide een bekertje water in de nek van meester Jef Vermassen. Isabelle Debackere (36) kon geen laatste woord uitbrengen, maar liet haar emoties de vrije loop. Meester Johan Platteau, advocaat van de beschuldigde, had net aan de jury en het hof gevraagd om medelijden te hebben met zijn cliënte. Toen Isabelle Debackere zelf het laatste woord kreeg, bleef ze zitten. "Het is ook niet de bedoeling van u te ambeteren, we begrijpen ook dat het voor u heel lastig is", sprak voorzitter Fabienne De Tandt de huilende beschuldigde toe.

Toen Debackere werd weggeleid, gooide ze plots nog een bekertje water over een verbijsterde Jef Vermassen, de advocaat van de familie Vanhauwaert.

Jef Vermassen voor beschuldigde Isabelle Debackere.
BELGA Jef Vermassen voor beschuldigde Isabelle Debackere.