Interdiocesaan pastoraal beraad wil werken aan open kerkgemeenschap, met bestuursverantwoordelijkheid voor vrouwen

BELGA
Het interdiocesaan pastoraal beraad (IPB), het hoogste adviesorgaan van de Vlaamse kerkgemeenschap, wil samen met de pas benoemde aartsbisschop mgr. Jozef De Kesel verder werken aan een open kerkgemeenschap waar, zoals paus Franciscus aangaf, de lokale Kerk meer op de voorgrond treedt.

"Hierbij zal het belangrijk zijn dat hij duidelijke impulsen geeft opdat leken en kerkleiding, als de gemeenschap van het volk van God, samen de Kerk vormen en haar zo een eigen gelaat geven. Leden van geloofsgemeenschappen benadrukken ondermeer het belang van een sterk samenhangende groep gebaseerd op gedeelde spiritualiteit, zo bleek uit een recente IPB-bevraging. Maar daarbij wil men meer met elkaar in gesprek gaan en deelnemen aan het maatschappelijk debat, een open gemeenschap zijn. Gemeenschapsopbouw rond levende kernen moet verder uitgebouwd en ondersteund worden. Het IPB hoopt dat mgr. De Kesel ook hier een bijdrage zal leveren."

"Een aartsbisschop kan een stempel drukken op de Kerk in Vlaanderen. Hopelijk wordt hij de aartsbisschop die meer dan welwillende aandacht besteedt aan de plaats van de vrouw in de Kerk. Het IPB vraagt dat hij stappen zet in de richting van reële inspraak, medewerking, medebeslissing en bestuursverantwoordelijkheid van vrouwen in de Kerk", luidt het.