Ingangsexamens arts en tandarts bleken toch moeilijker dan vooraf ingeschat: alle kandidaten kregen vijf punten extra op beide onderdelen

Photo News
Alle deelnemers die de helft behaald hebben op beide onderdelen voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts, en die hebben aangegeven met de opleiding te willen starten, kunnen dat ook. De vooraf opgestelde quota voor artsen en tandartsen zijn ingevuld, al moest de examencommissie wel vijf extra punten voor beide examenonderdelen toekennen omdat de vragen toch nog moeilijker bleken dan vooraf ingeschat.

Op 3 en 4 juli trokken 6.233 kandidaten naar Brussels Expo voor de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Dat gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de studenten met de beste score mogen aan de opleiding beginnen, terwijl vroeger in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens steeds moeilijker worden, om een overschot aan artsen en tandartsen te vermijden.

Arts

Van de deelnemers voor het ingangsexamen arts zijn er 1.154 geslaagd, of 22,4 procent. Dat wil zeggen dat ze zowel voor het onderdeel 'Kennis en inzicht in de wetenschappen' (KIW), als voor 'Generieke competenties' (GC) meer dan de helft van de punten behaald hebben. 1.126 daarvan zitten bij de 'gunstig gerangschikten' en mogen dus aan de opleiding beginnen. Dat zijn ze eigenlijk allemaal, want 28 geslaagden - voornamelijk vijfdejaars secundair onderwijs die het examen al eens aflegden met het oog op volgend jaar - gaven aan dat ze niet gerangschikt willen worden. 

Tandarts

Bij de kandidaten voor het ingangsexamen tandarts was 24,3 procent van de 1.068 deelnemers geslaagd, wat neerkomt op 260 kandidaten. Met uitzondering van één iemand gaven ze allemaal aan gerangschikt te willen worden, en kunnen ze ook allemaal met de opleiding starten. 

Te moeilijke examens

De quota voor artsen en tandartsen die vooraf waren vastgelegd - 1.102 artsen en 135 tandartsen - zijn daarmee ingevuld. Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.

De examens bleken wel iets moeilijker dan vooraf ingeschat, legt de voorzitter van de Examencommissie professor Jan Eggermont uit. "De moeilijkheidsgraad was niet zo fel gedaald als verwacht, waardoor we de kandidaten voor beide onderdelen telkens vijf extra punten hebben gegeven". Als dat niet was gebeurd, "zou zich dat kunnen vertalen in een kleiner aantal geslaagden".

Nederlandse deelnemers 

De Examencommissie is tevreden over de nieuwe formule. "Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt", klinkt het. "Het vernieuwde examen schept nu ook al half juli duidelijkheid over wie gunstig gerangschikt is en wie niet. Er is geen wachtlijst en de niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te heroverwegen."

Traditioneel doen ook heel wat Nederlanders mee met de ingangsexamens in ons land, omdat de toelating daar gebeurt door middel van loting. Dit jaar namen 394 Nederlanders deel aan het toelatingsexamen arts, waarvan er 53 met de opleiding kunnen starten. Voor tandartsen waren dat er 117, waarvan er zich 10 kunnen inschrijven.
5 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Andreas Rock

  @Raf Peeters, Er staat in het artikel dat de moeilijkheidsgraad een inschatting is, het kan dus best gebeuren dat er zich een foutje voordoet. Bovendien zullen de zwakkere studenten die slaagden voor de ingangsproef, er de eerste jaren worden uitgefilterd. Ze zullen immers nog veel examens en stages moeten doen waar ze eveneens voor moeten slagen.

 • Ludo Tobben

  En hier aanvaarden diverse huisartsen geen nieuwe patienten meer.

 • raf peeters

  Alle kandidaten extra 5 punten bij?.Mij zegt dat gewoon dat het niveau onder alle peil ligt ,maar kom maar bij dit soort afgestudeerden terecht die aan je lichaam of in je mond beginnen te prutsen,mag er niet aan denken .

 • Serge Aernoudt

  En ik nog soms langer maar in nood mag ik er wel even tussen.

 • jan latour

  iedere keer dat ik een afspraak probeer te maken met een tandarts moet ik minstens 3weken wachten ?????