Infrabel daagt vakbondsleider voor rechter "omdat hij spoorverkeer in gevaar brengt"

Benoit De Freine
Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft gisteren Michel Abdissi, voorzitter van de Franstalige socialistische vakbond CGSP (ACOD), voor de rechtbank van eerste aanleg gedaagd. De spoornetwerkbeheerder eist een dwangsom van 1.000 euro per persoon per inbreuk wanneer stakersposten van de vakbond CGSP op 9 of 10 oktober tijdens hun aangekondigde stakingsactie de sporen of seinhuizen bezetten.

"We doen dit in uitvoering van een uitspraak van het hof van beroep", aldus Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit, die het bericht in De Morgen bevestigt. De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg wordt morgen verwacht.

In een arrest van 15 september 2017 oordeelde het hof van beroep in Brussel dat de beheerder van de spoorweginfrastructuur geen eenzijdige verzoekschriften mag gebruiken voor het verhinderen van gevaarlijke bezettingen van het spoor, van Traffic Control en van de seinhuizen bij sociale conflicten.

"Het hof van beroep draaide hiermee de klok terug", verklaart Petit. "Want eerdere uitspraken van rechtbanken, waaronder de rechtbank in Brussel, hadden wel gunstig gevolg gegeven aan de eenzijdige verzoeken van de spoornetwerkbeheerder. Nu volgen we de rechtsgang die het hof van beroep zelf aangeeft", aldus Petit, die er op wijst dat het niet de bedoeling is om het recht op staken te beteugelen, maar om de veiligheid op het spoor te garanderen.

Gedagvaard als vakbondsvoorzitter

"Door de sporen te bezetten bij stakingsacties brengen de stakers zowel het personeel van de spoorwegaatschappij dat wel aan de slag is, als de reizigers in gevaar. Dat kan niet. Het hof van beroep vraagt dat er een tegensprekelijk debat plaatsvindt tussen de spoorwegbeheerder en de 'organisator' van de staking. Welnu, wij volgen de weg die het hof aanwijst", zegt Petit.

Dat Infrabel wegbleef op het jongste paritaire subcomité van het spoor in plaats van daar de zaak te bespreken, vindt Petit niet helemaal terzake. "De vakbond staakt tegen het regeringsbeleid. Het gaat dus niet over een interne spoorkwestie."

Petit benadrukt dat de uitspraak van het hof van beroep van Brussel Infrabel verplicht tot de huidige gang van zaken en dat de juridische actie niet tegen de persoon van Michel Abdissi gericht is, maar dat hij gedagvaard wordt in zijn hoedanigheid van vakbondsvoorzitter. "Hij heeft de stakingsaanzegging als enige ondertekend. Vandaar dat we niet anders kunnen dan ons tot hem te richten overeenkomstig het arrest van het hof van beroep van Brussel", aldus Petit.
13 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Marc Spandel

  Jan D, Als het NMBS-bestuur er weet van heeft dat op bepaalde plaatsen het spoor geblokkeerd wordt, dan zal de NMBS op die sporen geen treinen mogen laten rijden of de NMBS is verantwoordelijk bij eventuele ongevallen snap je? Verantwoordelijk wegens het bewust in gevaar brengen van passagiers door treinen te laten rijden op geblokkeerde sporen!

 • Dan Midden

  Marc S: Je hebt een leuke website waarin je aanklaagt dat er schriftvervalsing werd gepleegd ten nadele van uw persoon. Hierbij zouden jou proeflassen goedgekeurd zijn door het keuringsorganisme, doch afgekeurd door de NMBS. Mag ik je vragen wat het probleem is aangezien het keuringsorganisme tevens jou staal heeft afgekeurd op basis van de uitgevoerde buigproeven, zie nota 2 van het verslag op jou site.

 • Dan Midden

  het recht op staken is fundamenteel, doch geeft niet het recht te blokkeren en andere hun grondwettelijk recht op arbeid uit te voeren! Ik rij door de blokkade op basis van mijn grondwettelijk recht. Zit er een gekleurde vuilniszak onder de wielen, hoop ik niet teveel schade aan mijn wagen te hebben, anders zal vakbond die betalen!

 • den ouden

  Eindelijk.Vakbond verantwoordelijk voor daden stellen.

 • Jef kabas

  Dit moesten ze elke keer doen en overal. Staken ok, toegang tot bedrijven voor werkwilligen blokkeren of wegen en sporen bezetten, NEE