Indexsprong huurprijzen ligt nog steeds op tafel voor CD&V

Vlaams parlement.
BELGA Vlaams parlement.
De niet-indexering van de huurprijzen is nog niet van de baan voor CD&V. "Het dossier ligt nog steeds op de federale tafel in het kader van de discussie over rechtvaardige belastingen", zei Katrien Partyka in het Vlaams parlement.

In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement moest worden gestemd over een voorstel van decreet van sp.a en Groen om een indexsprong voor de huurprijzen door te voeren, naar analogie met de indexsprong voor de lonen. Het voorstel werd weggestemd, maar volgens Katrien Partyka van CD&V is de discussie daarmee niet van de baan. De indexsprong staat nog steeds op de agenda van de federale regering, gaf ze aan.

In een interview met De Standaard en Het Nieuwsblad liet het parlementslid deze ochtend al verstaan dat CD&V-vicepremier Kris Peeters niet de steun van zijn partij zou hebben gehad toen hij de strijd om de huurindex onlangs opgaf.

Sp.a en Groen vinden dat CD&V warm en koud blaast. "Dit is hypocrisie ten top", zei Michèle Hostekint in het parlement. "Enerzijds verdedigt u in de krant een indexsprong voor de huurprijzen en anderzijds stemt u het decreet weg dat die indexsprong voorlegt."

'Dit is hypocrisie ten top'

Michèle Hostekint, sp.a