In vijf jaar amper 25 alcoholsloten geïnstalleerd

BELGA
In België is nog maar in 25 wagens een alcoholslot geïnstalleerd, hoewel het koninklijk besluit daarover dateert van eind 2010. Dat is vandaag vernomen bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Politierechters zijn niet tuk om een alcoholslot als straf uit te spreken. Zij schermen met juridische bezwaren. Het BIVV meent dat sommige automobilisten nog altijd gebaat zijn met een alcoholslot, maar stuurt aan op een administratieve vereenvoudiging van de procedure om een alcoholslot op te leggen.

Een alcoholslot is een apparaat dat verhindert dat een wagen start, wanneer de bestuurder gedronken heeft. Eén van de redenen waarom het systeem geen succes heeft, is de hoge kostprijs, die volledig ten laste is van de veroordeelde. "3.500 euro over drie jaar", zegt Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van het BIVV. Zij verwijst ook naar de terughoudendheid bij de rechters om de straf uit te spreken, onder meer wegens de zware impact op het beroep dat sommige betrokkenen uitoefenen.

Juridische bezwaren
Politierechter Peter D'Hondt uit Dendermonde haalt juridische bezwaren aan. Volgens hem is er een "conflict" tussen de toepassing van de wet die het alcoholslot oplegt, en de toepassing van artikel 42 van de verkeerswet. Dat artikel verplicht een rechter om tegen iemand die lichamelijk of psychisch ongeschikt verklaard wordt om een voertuig te besturen, een verval van het recht tot sturen uit te spreken. "Iemand met een alcoholverslaving is psychisch ongeschikt", zegt D'Hondt. Zo'n persoon komt maar in aanmerking opnieuw de baan op te mogen, als hij kan bewijzen dat hij zich minstens zes maanden onthouden heeft.

Onwettige straf
Volgens D'Hondt wordt het alcoholslot eigenlijk alleen opgelegd in de politierechtbanken van Brugge, Halle en Leuven. "Wie een dergelijke straf uitspreekt, legt eigenlijk een onwettige straf op, of minstens gaat het toch om een onvolledige toepassing van de strafwet."

Het BIVV vindt dat sommige bestuurders met een alcoholproblematiek toch gebaat zijn met een alcoholslot. "Voor hun eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van andere weggebruikers niet in gevaar te brengen", aldus Karin Genoe. Ze vindt wel dat er ernstig moet nagedacht worden over de administratieve vereenvoudiging van de procedure om een alcoholslot op te leggen. Genoe verwijst naar Nederland, waar het alcoholslot een louter administratieve beslissing is: bestuurders met een bepaald gehalte alcohol in het bloed, worden er automatisch veroordeeld tot een alcoholslot.

Het BIVV meent ook dat er inspanningen moeten gebeuren om het stigma dat rust op het alcoholslot, weg te werken.