Impact van babyboomers laat zich voelen: één op de vijf Vlamingen is ouder dan 65

En ze wonen graag aan de kust...

Benoit De Freine
De Vlaamse bevolking vergrijst quasi zienderogen. Begin 2019 was 20,2 procent, of 1 op de 5 Vlamingen ouder dan 65 jaar. In 2000 lag dat cijfer nog op 16,7 procent. In sommige kustgemeenten ligt het aandeel 65-plussers zelfs boven de 30 procent, met Koksijde als uitschieter met 40 procent. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen vandaag heeft gepubliceerd. 

Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen begin 2019 bijna 6,6 miljoen inwoners telde, een toename met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. Die toename is vooral toe te schrijven aan de immigraties vanuit het buitenland. Zo telde Vlaanderen in 2018 60.157 immigraties vanuit het buitenland, tegenover 31.045 emigraties vanuit Vlaanderen naar het buitenland.

Vergrijzing

Tussen 2010 en 2019 is de bevolking in Vlaanderen met 5 procent toegenomen. In een aantal gemeenten ligt die groei een stuk hoger, denk aan Machelen (+16 procent), Vilvoorde (+13 procent) en Zaventem (+13 procent). Maar er zijn ook een paar gemeenten, 15 in totaal, waar de bevolking krimpt in plaats van aangroeit. Het gaat dan vooral om plaatsen in de provincie West-Vlaanderen zoals Spiere-Helkijn (-2,9 procent), Zuienkerke (-2,7 procent) en Heuvelland (-2,7 procent).

Verder blijkt de Vlaamse bevolking snel te vergrijzen. De impact van de babyboomgeneratie laat zich voelen. "Sinds de eeuwwisseling nam het aandeel van de wettelijke bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 16,7 procent in 2000 over 18,2 procent in 2010 naar 20,2 procent in 2019", meldt Statistiek Vlaanderen.

De kust

Vooral aan de kust zijn er een aantal gemeenten met een groot aandeel 65-plussers. In gemeenten als Knokke-Heist (35,3 procent), Nieuwpoort (34,7 procent) en Middelkerke (33,6 procent) is meer dan één op de drie inwoners ouder dan 65. Grootste uitschieter is Koksijde met 40 procent 65-plussers.

Uit de cijfers blijkt tot slot ook dat het aandeel inwoners met een buitenlandse nationaliteit tussen 2010 en 2019 is gestegen van 6,4 procent naar 9 procent. Bijna 2 op de 3 van die buitenlanders heeft een nationaliteit van een van de landen van de Europese Unie. De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn de Nederlanders. Een kwart van het aantal buitenlanders heeft de Nederlandse nationaliteit.

“Vergrijzingkost 0,5% van bbp hoger dan vorig jaar” 

De Studiecommissie voor de Vergrijzing gaat er in zijn verslag 2019 overigens van uit dat de budgettaire kost van de vergrijzing tussen 2018 en 2070 een half procentpunt hoger ligt dan in 2018 geschat, zo bleek vandaag bij de voorstelling van het verslag.

Net zoals vorig jaar gaat de Studiecommissie voor de Vergrijzing ervan uit dat de sociale uitgaven een piek kennen in 2040. De uitgaven evolueren van 25,2% van het bbp in 2018 naar 27,6% in 2070. Dat komt neer op een toename met 2,4 procentpunt van het bbp, wat neerkomt op 11 miljard euro (huidige waarde). De budgettaire kost van de vergrijzing stijgt tot 2040 met 3,8 procentpunt van het bbp om tussen 2040 en 2070 met 1,4 procentpunt te dalen, wat neerkomt op een globaal cijfer van 2,4 procentpunt. De piek tot 2040 is het gevolg van de snellere toename van de oudere bevolkingen ten opzichte van de bevolking op arbeidsleeftijd (18-66j). Nadien neemt die verhouding minder toe en stijgen de sociale uitkeringen minder snel dan lonen en bbp.

Armoederisico

Uit het verslag blijkt ook dat het armoederisico van de gepensioneerden daalt. In 2017 lag het armoederisico van de gepensioneerden met 14,3 procent lager dan dat van de totale bevolking (16,4%). In 2005 bedroeg het armoederisico van gepensioneerden nog 20 procent. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing daalt het armoederisico voor gepensioneerden tot 2070. Door de herwaardering van de minimumuitkeringen voor ouderen stijgen de bedragen van die uitkeringen tot midden 2030 sneller dan de armoededrempel.

Pensioenhervorming

Voor ontslagnemend minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine bevestigt het verslag van de commissie “de positieve effecten van de pensioenhervorming die wij de laatste vijf jaar doorgevoerd hebben, zowel op de budgettaire houdbaarheid van ons pensioensysteem als op de vermindering van het armoederisico bij gepensioneerden en de ongelijkheden tussen gepensioneerden”.

De minister wijst erop dat het minimumpensioen voor een volledige loopbaan vorige legislatuur met 143 euro per maand verhoogd werd voor de werknemers en met 205 euro per maand voor zelfstandigen.
23 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Jan Verstrepen

  En wat bedoelen ze daarmee, dat die mensen er beter niet meer waren of dat ze teveel zijn, dat onze ouders beter dood waren is het dat wat je wilt zeggen met je zever blijkbaar verkeerd opgevoed of te laat geboren.

 • raf peeters

  @Jonas Verbruggen,kort door de bocht je uitleg en stel mij de vraag wie je op de wereld heeft gezet ,ben je over je eigen ouders bezig ,wel dan heb je nul respect.

 • Hilde Peeters

  Deze generatie heeft ook gewerkt en afgedragen. Werkten veel van hun 14 of 16 Hebben gezorgd voor gezinnen met meerdere kinderen die nu zorgen voor de volgende generatie. nu komen er gezinnen met 1 of 2 kinderen dat gaat in de toekomst voor problemen zorgen maar daartegen kan je niet meer op pensioen.

 • Toran Korshnah

  2040 is het jaar waar ik statistisch gezien zal komen te overlijden op 75. En de babyboomers zijn nog 15 jaar voor mij (geboren 1945-1950). Ik vertrouw die uitleg niet bepaald. Volgens mij moet de boom komen rond 2020-2022.

 • Peter Janssen

  @nick: vinger in de pap? Zij zíjn de oorzaak want de politiek schept telkens de mogelijkheden tot misbruik en fraude door gebrekkige wetten met allerlei achterpoortjes om een bepaald doel te bereiken, in deze de schuld van tekorten voor vergrijzing bij het volk te leggen door verdeel en heers,de jongere generatie op te zetten tegen de gepensioneerden om zo de volgende rooftocht door belastingen voor íedereen te rechtvaardigen.