Huurders kunnen ‘buitengewone omstandigheden’ inroepen bij verhuisproblemen

Archief
Shutterstock Archief
De maatregelen in het kader van het coronavirus kunnen ook huurders voor lastige problemen stellen. Wat met huurders in opzeg die door de maatregelen geen huisbezoeken meer kunnen afleggen, of huurders die geen beroep meer kunnen doen op de verhuisfirma? De Huurdersbond wijst in deze gevallen op de mogelijkheid om overmacht in te roepen. Dat kan echter niet altijd. Zo zijn verhuurders niet verplicht een deel van de huur kwijt te schelden voor wie tijdelijk werkloos is. Niets belet verhuurders om dit uit solidariteit te doen.

De Huurdersbond geeft onder meer het voorbeeld van een huurder die begin dit jaar een huuropzeg van zes maanden kreeg, maar die nog geen nieuwe woning gevonden heeft en geen huisbezoeken meer durft doen. In dat geval kan een huurder per mail en later bij aangetekend schrijven vragen om ‘wegens buitengewone omstandigheden’ de opzeg met twee of drie maanden te verlengen. Als dit geweigerd wordt, wendt de verhuurder zich best met een verzoekschrift bij de vrederechter, die het belang van de beide partijen moet afwegen.
De huurdersbonden hebben de Vlaamse regering gevraagd een wettelijke verlenging van drie maanden te voorzien voor huurcontracten die binnenkort eindigen. De kwestie ligt op de tafel van de Vlaamse ministerraad.
De Huurdersbond beklemtoont dat huurders wier contract eind deze maand afloopt niet sowieso uit hun woning gezet kunnen worden. "Dit vereist een uitvoerbaar vonnis van de vrederechter, wat in deze korte tijd niet meer haalbaar is", klinkt het. Ook daar raadt de organisatie aan een akkoord te vinden met de verhuurder om de datum met een redelijke termijn uit te stellen.

Verhuisfirma

Wie op verhuizen staat en een verhuisfirma aangesproken heeft, gaat het best na of de firma ondanks de maatregelen nog aan het werk is. De sector wordt niet als essentieel aanzien. Als de firma niet meer werkt, moeten huurders een schriftelijke verklaring van de verhuisfirma aan de verhuurder bezorgen om te laten weten dat het een zaak van overmacht is.
Huurders die door tijdelijke werkloosheid niet meer de volledige huursom kunnen ophoesten, krijgen tot slot het advies om een deel te bepalen en daarover met de verhuurder afspraken te maken.
Op de site van Huurdersbond staan nog meer antwoorden op ‘coronahuurvragen’ opgelijst.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Marcus Vadis

    Hoe zit het met de huur van de studentenkoten? Moet de huur nog volledig betaald worden bij lange afwezigheid?

  • Fons Casteels

    De huurdersbond legt uit hoe opgezegde huurders het kunnen regelen om langer in hun huurhuis te kunnen blijven. Maar wat dan met de rechten van de nieuwe huurder van dat pand? Moeten die van de huurdersbond dan op straat gaan wonen als zij hun oud pand WEL op tijd vrijmaken? Men gaat toch heel de huurmarkt niet ontwrichten om een lid van de huurdersbond plezier te doen?