Hoofddoeken verboden in Antwerpse scholen

Op de Koninklijke atheneums van Antwerpen en Hoboken zijn vanaf 1 september 2009 alle politieke en religieuze symbolen verboden. Dat staat in het nieuwe schoolreglement. De directies nemen die maatregel om hun leerlingen te beschermen tegen de toenemende groepsdruk om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen.

"We merken dat de gelijkwaardigheid en de vrijheid van onze leerlingen in het gedrang komt", verklaren de schooldirecties. "Het is mogelijk dat leerlingen zich onder sociale druk verplicht voelen politieke en religieuze symbolen te dragen. Daarom laten we het niet meer toe."

Veel allochtonen
Beide scholen staan bekend voor hun hoge aantallen leerlingen van allochtone origine. Ze voeren een doorgedreven gelijke kansenbeleid en willen met de aanpassing in het reglement het evenwicht bewaren, zodat iedereen zich in alle vrijheid kan ontplooien.

In Antwerpen gelden er geen algemene richtlijnen voor het onderwijs in verband met hoofddoeken en andere symbolen. De scholen maken volgens onderwijsschepen Robert Voorhamme gebruik van hun autonomie en de stad bemoeit zich daar niet mee. Ook in bepaalde stadsscholen zijn hoofddoeken al verboden. (belga/svm)