Honderdtal asielzoekers voor gesloten deuren loket

Eric de Mildt
Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stond een grote groep asielzoekers vanmorgen tevergeefs te wachten voor registratie. Het asielloket bleef immers dicht vanwege de terreurdreiging. Volgens woordvoerder Geert De Vulder ging het om een honderdtal mensen, wat een stuk minder is dan normaal.

De sluiting van het asielloket werd enkel gecommuniceerd via affiches in de preopvang en aan DVZ zelf, verduidelijkt De Vulder. De vele mensen die de voorbije dagen geen plaats vonden in de volledig volzette preopvang, werden dus niet verwittigd. "We konden moeilijk alle private initiatieven en kerken aflopen", luidt het.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken nam de beslissing om de dienst maandag gesloten te houden na advies van het crisiscentrum, verduidelijkt De Vulder voorts. Volgens de woordvoerder zijn ook bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen aan de gebouwen van DVZ, maar verdere details wilde hij daarover niet kwijt.

Dat het asielloket vandaag gesloten blijft, betekent dat er geen nieuwe asielzoekers geregistreerd worden. De groep wachtenden zal wellicht dus nog toenemen. Nu al blijkt de preopvang - goed voor zowat duizend plaatsen - echter te klein om iedereen onderdak te bieden die niet meteen terecht kan bij DVZ.

Extra bedden
Bedoeling is om zo snel mogelijk alvast een 120-tal extra bedden te voorzien in de preopvang in het WTC III-gebouw, verduidelijkt de woordvoerster van Francken. Het is voorlopig echter nog wachten op groen licht over de brandveiligheid. "Andere pistes worden bekeken, maar daar is nog geen uitsluitsel over", luidt het voorts.

Wanneer het asielloket opnieuw zal openen, hangt af van de inschatting van de dreiging door de bevoegde diensten. Bij DVZ verwacht men alvast dat ook bij heropening voorlopig slechts een 140-tal registraties per dag zullen gebeuren. In principe kan het asielloket er dagelijks 250 aan, maar er zijn te weinig opvangplaatsen om dat aantal op te trekken, bevestigt De Vulder nog.