Homans wil wagenpark Vlaamse overheid inkrimpen

BELGA
Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans wil het wagenpark van de Vlaamse overheid efficiënter inzetten. Door auto's intern te delen kan de voertuigenvloot van de Vlaamse overheid ook afgebouwd worden. Dat zegt de N-VA-minister in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a). Vandenbroucke stelt de minister voor nog een stapje verder te gaan en de wagens van de Vlaamse overheid als deelwagens te gebruiken in het Cambio-systeem.

Autodelen, waarbij verschillende mensen dezelfde wagen beurtelings gebruiken, zit in de lift. Ook een aantal Vlaamse steden en gemeenten deelt intussen zijn wagens, met name buiten de kantooruren en tijdens de weekends.

Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke ziet ook deelpotentieel in het wagenpark van de Vlaamse overheid dat bestaat uit in totaal 3.951 wagens. Hij polste bij minister Homans naar de mogelijkheden. De N-VA-minister wil de overheid in ieder geval aansporen meer wagens onderling te delen in een soort "gemeenschappelijke pool". Doel daarbij is het wagenpark beter te gebruiken "om finaal met minder voertuigen dezelfde mobiliteitsnood in te vullen".

Maar diezelfde wagens ook inschakelen in een systeem van autodelen is dan weer niet zo eenvoudig, blijkt uit het antwoord van de minister. Zo zijn er bijvoorbeeld technische voertuigen die gewoon niet in aanmerking komen voor autodelen. Daarnaast zijn er ook dienstvoertuigen die door personeelsleden mee naar huis worden genomen en dus niet kunnen gedeeld worden. Tot slot heeft de minister nog een reeks vragen en bezwaren rond de kosten en praktische modaliteiten van zo'n autodeelsysteem. Zo zouden de garages van de overheid moeten opgesteld worden voor externen, moet er een centraal sleutelbeheer worden opgezet,...

"Allemaal bezwaren die overwonnen kunnen worden", reageert sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke. "De Vlaamse overheid is aandeelhouder van Cambio, de grootste autodeelaanbieder van het land, we hebben dus een pak ervaring in huis over autodelen op grote schaal. Waarom niet in samenwerking met Cambio bekijken hoe een gedeelte van het wagenpark van de Vlaamse overheid kan gedeeld worden? ", aldus Vandenbroucke. "Ik zie alleen maar voordelen, zowel voor de Vlaamse overheid als voor de mensen die een deelwagen gebruiken. Vergeet ook niet dat elke gedeelde wagen vier tot zes privé-wagens vervangt, dus zelfs met een relatief klein aantal genereer je een relatief groot effect", stelt hij.

Bij Cambio steunt men de denkpiste van Vandenbroucke. "Het klopt dat niet alle wagens zouden kunnen dienen als deelauto, maar een deel van het wagenpark zeker wel. De problemen die de minister aanhaalt, lijken ons op te lossen", zegt Cambio-manager Geert Gisquière. Hij suggereert aan minister Homans om nog eens rond de tafel te zitten om de mogelijkheden te bekijken.