Homans: "Uitkeringen niet beperken is asociaal"

Sp.a en N-VA blijven over heel wat sociale zaken lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat blijkt uit een debat tussen Freya Van den Bossche (sp.a) en Liesbeth Homans (N-VA) in het VTM Nieuws.

Van den Bossche is duidelijk: "Hoe kan je iemand die dertig jaar gewerkt heeft en mee betaald heeft voor de sociale zekerheid, plots na twee jaar zeggen dat hij alles verliest? Je kan mensen toch niet straffen als ze geen werk vinden na het uitsturen van 300 sollicitatiebrieven?"

Uitkeringen
Straft de N-VA dan met haar programma? "Nee, er zijn heel wat misverstanden over onze standpunten. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd geldt niet voor de vijftigplussers. Wij willen vooral het misbruik aanpakken."

Homans wijst er ook op dat België het enige land is waar iemand van de schoolbanken tot het pensioen een uitkering kan krijgen. "De uitkeringen niet beperken is asociaal, want dan trek je het geld weg van mensen die het echt nodig hebben. Bovendien willen wij in de eerste twee jaar hogere uitkeringen, dan volgt een derde activeringsjaar. Als je dan jammer genoeg nog geen werk hebt, kan je nog terugvallen op een leefloon dat wij ook nog eens willen optrekken", bijt Homans van zich af.

Index
Een ander heilig huisje van de sp.a is de index, ook iets waar N-VA aan wil raken. "Een eenmalige sprong in 2015 is nodig om de economie zuurstof te geven. We moeten concurrentieel zijn en blijven", zegt Homans daarover. "Zuurstof geven doe je niet door de index aan te pakken, wel door gericht lasten voor werkgevers te verlagen", pareert Van den Bossche. "Als je de index aanpakt zorg je er net voor dat mensen jaar na jaar minder in hun winkelkar kunnen leggen in de supermarkt."

De uitkeringen niet beperken is asociaal, want dan trek je het geld weg van mensen die het echt nodig hebben.

Liesbeth Homans