Homans reageert verbaasd: "Ik heb nooit beweerd dat 1 euromaaltijden de kinderarmoede uit de wereld zouden helpen"

photo_news
Het aanbieden van maaltijden van 1 euro aan kinderen jonger dan 12 jaar werkt niet omdat op die manier niet het hele gezin bereikt wordt. Dat staat in een advies van het Kinderrechtencommissariaat. Liesbeth Homans (N-VA) reageert verbaasd. "Ik heb nooit beweerd dat de 1 euromaaltijden de kinderarmoede uit de wereld zouden helpen, maar het geld is wel beter besteed dan vroeger", aldus de Vlaamse minister van Armoedebestrijding.

"Het is niet correct om nu reeds te concluderen dat de projecten hun doel niet halen. Dit kunnen we pas na afloop van de projecten - eind 2018 - doen. Uiteraard zullen deze projecten niet de armoede oplossen. Dat hebben we nooit gepretendeerd. Er dient echter ook ruimte te zijn om te experimenteren met nieuwe ideeën en maatregelen."

"Van een instantie als het Kinderrechtencommissariaat zou je verwachten dat die ruimte gegeven wordt en niet bij het begin al geconcludeerd wordt dat het een maat voor niets is. Qua motivatie voor de geëngageerde medewerkers en vrijwilligers kan dit wel tellen", stelt Homans.

Praktijkstudie
Het Kinderrechtencommissariaat ging via een praktijkstudie bij 16 van de 22 goedgekeurde projecten na hoe de 1 euromaaltijden kinderarmoede bestrijden. Daaruit blijkt dat de gezinnen de gezinsondersteunende diensten zelf waarderen, maar dat de meeste projecten moeite hebben om hun publiek te bereiken. De toegankelijkheid is niet vanzelfsprekend, en het is onduidelijk of de projecten de meest kwetsbaren bereiken. Bovendien zijn de goedkope kindermaaltijden geen echte meerwaarde omdat alleen de kinderen één euro betalen. Dat kan een hinderpaal zijn om het gezin als geheel te bereiken, klinkt het.

Andere drempels zijn onder meer dat het aanbod niet gekend is, dat er te weinig rekening gehouden wordt met verschillende voedingsvoorkeuren en dat het gezin het risico loopt op stigmatisering. "We concluderen dat de 1 euromaaltijden tekortschieten als antwoord op hun doelstellingen", aldus het commissariaat.

"Er wordt nu tenminste geld geïnvesteerd"
"Niet alle projecten werden onderzocht", repliceert Homans. "Sommige kenden een moeilijke opstartfase, maar daarvoor hebben we nu een lerend netwerk opgericht. Er wordt nu tenminste geld geïnvesteerd om kinderen in armoede een gezonde en evenwichtige maaltijd aan te bieden en hen naar de hulpverlening toe te leiden. Vroeger werden die middelen gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te voeren naar armoedebestrijding. Daar is nog geen enkel kind beter van geworden", stelt ze.

Het bereik stijgt bovendien sterk in vergelijking met vorig jaar, aldus Homans nog. Zo werden in 2016 28.000 gezonde maaltijden verstrekt aan kinderen in armoede, terwijl dat er in het eerste en het tweede kwartaal van 2017 samen al meer dan 20.000 waren.

En er zijn wel degelijk positieve signalen uit de studie af te leiden, aldus de minister. Zo blijkt bijvoorbeeld dat men mensen kan bereiken die nog niet gekend zijn bij het OCMW én dat er een betere samenwerking tot stand komt tussen de verscheidene diensten op het terrein.

"Zorg dat inkomens hoog genoeg liggen"
Wat er dan moet gebeuren volgens het commissariaat? "Zorg ervoor dat de inkomens hoog genoeg liggen, zodat kinderen thuis gezonde voeding kunnen hebben. Via bijvoorbeeld een sociale kruidenier kunnen ze daarnaast de kosten voor voeding beperken. Kindermaaltijden en eventueel restaurantbezoek zijn een aanvullende optie."

Oppositiepartijen Groen en sp.a roepen op hun beurt op om de middelen voor armoedebestrijding te heroriënteren. "De minister moet het systeem van 1 euromaaltijden aanpassen zodat de drempels voor gezinnen in armoede kunnen worden weggenomen", aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Op elke basisschool
Uit het advies blijkt dat het aanbod van maaltijden op school het best bereikbaar is voor gezinnen in armoede. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) diende eerder al een resolutie in waarin ze voorstelt om 1 euromaaltijden op elke basisschool aan te bieden. "Alle kinderen zouden elke dag minstens één gezonde en voedzame maaltijd moeten kunnen krijgen. Op school kan je daarvoor de meeste kinderen bereiken", stelt Meuleman. "Wij vragen de minister dan ook om haar project aan te passen en de 1 euromaaltijden ook op scholen aan te bieden."

Ook sp.a had eerder al opgeroepen om de maaltijden op de scholen aan te bieden. "Dat moet wel gebeuren op zo'n manier dat het niet opvalt dat het kind op een andere manier eten krijgt", aldus Vlaams parlementslid Bart Van Malderen. Dat kan bijvoorbeeld door de maaltijden via de schoolfactuur af te rekenen.

"Het is duidelijk dat het project -hoe het nu is opgezet- niet doet waarvoor het dient", aldus Van Malderen nog. Hij roept dan ook op de middelen te heroriënteren. Zo moeten de inkomens van de mensen worden verhoogd en moeten projecten die succesvol blijken uitgespreid worden over heel Vlaanderen. Ook Van Malderen haalt het voorbeeld aan van de sociale kruideniers: zij kunnen naast een breder aanbod ook sociaal contact bieden aan hun klanten.