Homans 'not amused' over CD&V-uitspraken Gemeentefonds

PHOTO_NEWS
Tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement is het vanavond tot een akkefietje gekomen tussen minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en meerderheidspartij CD&V. CD&V'er Bart Dochy drong aan op een andere verdeling van de middelen voor het Gemeentefonds. "De voorafname voor steden zoals Antwerpen en Gent is te groot". Minister Homans was 'not amused' met de démarche van Dochy. "Er bestaat zoiets als het regeerakkoord en blijkbaar is niet iedereen op de hoogte van de inhoud ervan".

Dat de Vlaamse regering beslist heeft de groeivoet van 3,5 procent voor het Gemeentefonds te behouden, is volgens CD&V'er Dochy zeker een goede zaak. "Een absolute prestatie in tijden van budgettaire krapte is een bijzondere erkenning van de lokale overheden", aldus Dochy.

Maar toch pleit de CD&V'er voor een "correctie op de scheefgetrokken verdeling van de middelen" uit het fonds. Zo is de voorafname voor de steden Antwerpen en Gent (30 procent) te groot. "We kunnen toch niet blijven verantwoorden dat Vlaanderen bijna 1.200 euro betaalt per inwoner van Antwerpen tegenover amper 200 euro voor een inwoner van een gemiddelde landelijke gemeente", aldus Dochy.

Regeerakkoord

Minister Homans kon de suggestie van Dochy niet echt smaken. "Ik ga het hier niet op de spits drijven, maar het moet mij toch van het hart dat er zoiets bestaat als een regeerakkoord en dat blijkbaar niet iedereen van alles daarin op de hoogte is", klonk het geprikkeld. "Ik neem aan dat het gaat om uw persoonlijke mening en dat uw fractie zich houdt aan het regeerakkoord", aldus de N-VA-minister.

"Er is inderdaad een regeerakkoord", repliceerde Dochy, "maar ik heb niet gelezen dat er niet kan worden gediscussieerd worden over de verdeling van die 3,5 procent". "Minister, ik hoop uit de grond van mijn hart dat u de minister bent van alle Vlaamse gemeenten en niet alleen van Antwerpen".