Homans nadat Groen haar ontslag eist: "Zeer laag-bij-de-gronds. Ik laat me niet beschuldigen van leugens"

Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA).
Photo News Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA).
Het Vlaams Parlement heeft vandaag urenlang gedebatteerd over de stijgende kinderkansarmoede in Vlaanderen. Oppositiepartijen sp.a en Groen namen daarbij het beleid van de Vlaamse regering en met name van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) op de korrel. Groen vindt zelfs dat Homans moet opstappen omdat haar beleid "faalt" en omdat ze "liegt". Die kritiek pikte zij niet. "Ik laat me niet beschuldigen van leugens. Ik laat dat niet toe. Ik vind dat zeer laag-bij-de-gronds en het is totaal niet waar", zei ze in het Vlaamse halfrond.

Dat het de verkeerde kant opgaat met het aantal kansarme kinderen in Vlaanderen betwist niemand. De kinderarmoede-index van Kind & Gezin is daarover ook klaar en duidelijk. Die index is in 2017 gestegen naar 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien.

Maar wat zegt die index over het gevoerde armoedebeleid, en wat zijn de mogelijke oorzaken van de stijging? Daarover lopen de meningen uiteen.
In het Vlaams Parlement waarschuwden parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) er voor te grote conclusies over het gevoerde beleid te koppelen aan de index. Kind & Gezin schrijft in haar rapport namelijk zelf: "De kansarmoede-index lijkt ons minder geschikt om het succes of falen van recente beleidsinspanningen aan te tonen". 

Link vluchtelingencrisis

Toch haalde oppositiepartij Groen fors uit naar minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Zo heeft Homans in het verleden beloofd de kinderarmoede te halveren, maar blijven de cijfers stijgen. Bovendien schuift Homans dat "falend beleid" volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska af "op de meest kwetsbaren in deze samenleving". "Telkens communiceert u op de kap van degenen die u de hand zou moeten reiken en schuift u de meest kwetsbaren in de samenleving de zwartepiet toe", aldus Rzoska.

Groen hekelt daarbij specifiek het feit dat Homans de link legt met de vluchtelingencrisis, terwijl dat volgens Kind & Gezin niet in het rapport staat. 

Zeg ik daarmee dat de vluchtelingen de enige oorzaak zijn van de stijgende kinderarmoede? Neen, neen, neen. Maar je moet de zaken durven benoemen.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA)

Homans legt uit dat die link wel degelijk kan gehaald worden uit een eerder rapport van Kind & Gezin van 2016 en dat er ook in de nieuwe cijfers een stijging is van het aantal kinderen met een moeder uit Azië (Syrië en Afghanistan). "Zeg ik daarmee dat de vluchtelingen de enige oorzaak zijn van de stijgende kinderarmoede? Neen, neen, neen. Maar je moet de zaken durven benoemen", aldus Homans. 

Photo News

Steun

Homans kreeg ruggensteun van partijgenoot Piet De Bruyn. Die erkende dat Kind & Gezin niet registreert op basis van verblijfsstatuut. "Strikt genomen kunnen we inderdaad niet zeggen dat het één op één om vluchtelingen gaat. Maar is er iemand die eraan twijfelt dat er een rechtstreeks verband is tussen deze stijging en de stijging van het aantal vluchtelingen? Denkt iemand dat het gaat om toeristen die hebben besloten hier langer te blijven hangen? Ik denk het niet. Het probleem niet durven en willen zien en niet willen zeggen dat de vluchtelingencrisis een impact op de armoedecijfers heeft, is als het zonlicht ontkennen."

Is er iemand die twijfelt dat er een rechtstreeks verband is tussen deze stijging en de stijging van het aantal vluchtelingen? Denkt iemand dat het gaat om toeristen die hebben besloten hier langer te blijven hangen?

Piet De Bruyn (N-VA)

Tij keren?

Tijdens het debat gaven de verschillende ministers een uitgebreide opsomming van de beleidsmaatregelen en armoede-inspanningen op het vlak van wonen, werk, onderwijs,... Maar volgens de oppositie komt die opsomming neer op "gewoon voortdoen" en zal de regering er niet in slagen het tij te keren. 

Oppositiepartijen Groen en sp.a zijn ervan overtuigd dat Homans de beloofde halvering niet zal kunnen waarmaken. Minister Homans erkent dat het "moeilijk wordt" om die belofte waar te maken. "Maar als ik die ambitie nu compleet zou loslaten, zou men zeggen dat het niet goed is. En als ik zou zeggen dat ik het met de vingers in de neus zou halen, zou men mij onrealistisch noemen". "Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn om die halvering te halen, maar we moeten erop blijven inzetten met de voltallige regering", besloot Homans.

Photo News147 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Gerry Cle

  Hoeveel Syrische en Afghaanse kinderen zijn er volgens Homans in 2017 dan gevlucht naar België? Ik dacht dat die allemaal een riant inkomen kregen en een gratis woning?

 • oswald billiet

  Er is ook wel een stem die zegt dat Homans geen ongelijk heeft. In het debat in de kamer ging men niet dieper in op de werkelijke oorzaak van armoede en kansarmoede. BelgIië is een land van vele verdoken belastingen onder vorm van taksen en heffingen. En die grijpen maandelijks dieper in op het gezinsbudget dat die trend niet mee volgt. En die verminderde koopkracht heeft gevolgen en is oorzaak van stijgende armoede. Men moet het niet moeilijk gaan zoeken.

 • Sharon Debeul

  Wil je niet beschuldigd worden van leugens Mvr Homans, begint dan niet met te liegen of om je eigen falen op iets te steken die nauwelijks invloed heeft op uw eindresultaat. U bent gebuisd voor het (niet) gedane werk en men zou u moeten uw C4 geven voor het liegen.

 • vanaeken jokke

  Alsof bij SPA geen zatte rondlopen onze rode burgemeester was de zatste van heel de gemeente.Bij SPA zitten er zatte snuifdozen die mij de keel uithangen Freya stroomstoot.Toen Freya op die post zat met diploma verkregen via via was er alleen iets te rapen voor zij die een rode partijkaart hadden.Dat een rode OCMW voorzitster met een loon van 3500 € in een sociale woning mag wonen geeft aan hoe asociaal de socialisten zijn.

 • Louis Verdonck

  Net gelezen in de krant: In Gent is er een forse stijging van kinderen die geboren worden in armoede. Reactie van Schepen Coddens (SP.A/Groen!) ‘dat komt door het onderwijsniveau van de mama’s en hun migratie-achtergrond’. Exact, maar dan ook exact dezelfde woorden als Homans. Moet Groen nu ook het ontslag eisen van hun Schepen in Gent? Weer een staaltje van Groen!-haat tegen andere partijen. Hypocrieten!