Hof van Cassatie breidt recht om vergeten te worden uit naar krantenarchieven

thinkstock
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 12 mei beslist dat het recht om vergeten te worden ook betrekking heeft op de elektronische archieven van de kranten. Dat schrijft Le Soir vandaag.

Het Hof heeft een beroep verworpen van de groep Rossel, de uitgever van Le Soir, in de zaak rond een particulier die werd veroordeeld in een zaak rond een verkeersongeval. De klager deed beroep op zijn recht om vergeten te worden, en vroeg om zijn naam te laten wissen uit artikels over die veroordeling. Het gerecht gaf de klager tot twee maal toe gelijk.

Het Hof van Cassatie meent dat het recht om digitaal vergeten te worden een intrinsiek onderdeel is van het recht om in de beslotenheid van de privésfeer met rust gelaten te worden, dat in de Grondwet is opgenomen, en dat dit recht dus inbreuken op het recht van vrije meningsuiting kan rechtvaardigen.

Rossel betreurt deze beslissing, die "de deur opent voor een herschrijving van de geschiedenis".