Hoeveel migranten wonen er nu echt in België?

Ipsos
Hoeveel moslims, migranten en 65-plussers wonen er eigenlijk in België? U weet het niet? U bent niet alleen, zo blijkt. Wanneer het op hoeveelheden van bepaalde sociale fenomenen of aantallen in de bevolkingssamenstelling aankomt, blijken mensen die vaak totaal verkeerd in te schatten. Onderzoeksbureau Ipsos Mori ging in 14 landen na hoe de burgers er denken over de cijfers achter het nieuws. België eindigt in die "Index of Ignorance" op een gemiddelde achtste plaats.

Moslims

De grootste sociale misvatting die er bij onze bevolking leeft, is die van het aantal inwonende moslims. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat ongeveer 29 burgers op 100 moslims zijn, zijn dat er in werkelijkheid maar 6. Een vrij schromelijke overdrijving dus.

Migranten

Ook wat het aantal migranten betreft, slaat de algemene perceptie niet wat je noemt de nagel op de kop. Ook hier denken we dat ongeveer 29 procent van onze bevolking van buitenlandse origine is. In werkelijkheid is dat maar 10 procent. Het aantal inwonende buitenlanders wordt in België dus met maar liefst 19 procent overschat.

En hoewel deze inschattingsfout ook op wereldvlak een veel voorkomende is, bevinden we ons met die cijfers toch op een gemiddelde derde plaats. Enkel Italie (30 procent tegenover de werkelijke 7 procent) en de Verenigde Staten (32 procent tegenover 13) doen slechter.

Tienerzwangerschappen

Op wereldvlak blijken mensen te denken dat jaarlijks 15 procent van de tieners tussen de 15 en 19 jaar een kind op de wereld zetten. Dat aantal ligt ongeveer 12 maal te hoog. In werkelijkheid raken jaarlijks maar 1,2 procent van de meisjes uit die leeftijdscategorie zwanger.

Vooral Amerikanen (24 procent tegenover de werkelijke 3 procent) en Duitsers (14 procent tegenover 0,4 procent) blijken hun tienerzwangerschappen slecht in te schatten.

65-plussers

Het heeft misschien te maken met de angst rond de toenemende vergrijzing, maar ook wanneer het op het inschatten van het aantal ouderen aankomt, zijn we niet meteen erg accuraat.

Belgen denken dat maar liefst 41 procent van hun totaal bevolkingsaantal mensen over de 65 jaar betreft. In werkelijkheid is maar 19 procent van de mensen in ons land gezegend met die leeftijd (of hoger).

Een land dat de gemiddelde leeftijd van zijn inwoners ook bijzonder slecht inschat, is Italië: zij denken dat bijna de helft van hun burgers (48 procent) 65-plus is. En dat terwijl het eigenlijk om 21 procent gaat.

Werkloosheid

Ook de werkloosheidsgraad is iets dat mensen over de hele wereld al eens danig durven overschatten. De gemiddelde gok bedraagt hier zo'n 30 procent. In werkelijkheid heeft maar 9 procent van de bevolking uit de 14 onderzochte landen geen job.

Opnieuw blijken de Italianen hier de grootste pessimisten: terwijl de Italiaanse perceptie omtrent de werkloosheidsgraad in het land zo'n 49 procent bedraagt, zoeken er in feite maar 12 Italianen op honderd tevergeefs naar werk.

In België bedraagt de reële werkloosheisgraad gemiddeld 8 procent. In het hoofd van de Belgische burger zou dat echter maar liefst 31 procent zijn. Van een inschattingsfout gesproken...

Levensverwachting

Enkel wanneer het gaat om zijn levensverwachting blijkt de gemiddelde mens zowaar wel over een vrij accuraat beeld op de situatie te beschikken.

Gemiddeld gokt men ongeveer de gezegende leeftijd van 80 jaar te mogen halen, een getal dat de waarheid vrij dicht benadert. Nog één jaartje mogen de burgers uit de veertien bevraagde landen daar gemiddeld bijdoen.

Enkel Hongaren blijken in dit opzicht iets te pessimistisch aangelegd: terwijl zij collectief geloven maar 68 jaar te worden, eindigt het leven er gemiddeld pas op 75.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.