Historisch pact ambieert 500.000 nieuwe jobs tegen 2020

BECI-voorzitter Emmanuel Van Innis, Voka-voorzitter Urbain Vandeurzen, UWE-voorzitter Eric Domb en FEB-VBO-voorzitter Jean-Claude Daoust.
BECI-voorzitter Emmanuel Van Innis, Voka-voorzitter Urbain Vandeurzen, UWE-voorzitter Eric Domb en FEB-VBO-voorzitter Jean-Claude Daoust.

De werkgeversorganisaties Voka (Vlaanderen), UWE (Wallonië) en BECI (Brussel) hebben vandaag een solidariteitspact afgesloten om tegen 2020 500.000 nieuwe banen te creëren. "Dat is nodig om de welvaart te behouden. België staat immers voor belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing en globalisering", luidde het pleidooi.

"Het is historisch en uniek dat alle werkgevers van het land op één lijn staan", verklaarde Urbain Vandeurzen van Voka bij de ondertekening van het pact. Het was de Vlaamse werkgeversorganisatie die in het najaar van 2007 een oproep had gelanceerd tot samenwerking. Ook werkgeversorganisaties VBO, Unizo en UCM ondertekenden vandaag het solidariteitspact.

De bedoeling van het pact is om aan de politieke wereld een signaal te geven voluit te gaan voor meer jobs. "We zullen het federaal regeerakkoord eraan toetsen", waarschuwde Vandeurzen.

Politieke crisis
Dat er nu precies een gemeenschappelijk standpunt kon worden bereikt en niet enkele jaren geleden, heeft volgens de werkgevers te maken met de politieke crisis die ons land kende na de federale verkiezingen van juni. Emannuel Van Innis van BECI: "We voelden de nood om een signaal te geven naar de politieke wereld. We wilden bewijzen dat we aan werkgeverskant wel een uniek front konden vormen. Dat we het precies eens raakten over tewerkstelling is zeer belangrijk. Meer mensen aan het werk heeft immers ook een invloed op andere discussies, zoals de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië". Ook werd erop gewezen dat de verschillende organisaties in het verleden al elk met een eigen memorandum kwamen. "Maar we hadden vaak het gevoel niet gehoord te worden. Door samen te werken bewijzen we dat het ons ernst is".

Het solidariteitspact roept onder meer op tot meer stimulansen voor ondernemerschap, een betere werking van de arbeidsmarkt en een efficiëntere overheid. Volgens Vandeurzen werden door de werkgevers "geen taboes" uit de weg gegaan. Zo geeft men toe dat de verschillende gewesten fundamenteel van elkaar verschillen inzake arbeidsmarkt of mobiliteit - verschillen die het best regionaal kunnen aangepakt worden. De mogelijkheid van meer fiscale autonomie, een Vlaamse eis, wordt niet uit de weg gegaan.

Mentaliteitswijziging
Omdat de arbeidsmarkt niet goed werkt, met aan de ene kant veel werklozen en aan de andere kant jobs die niet ingevuld raken, pleiten de werkgevers voor een mentaliteitswijziging. De Belg moet uitgaan van werkzekerheid in plaats van jobzekerheid. Mobiliteit tussen bedrijven en tussen regio's moet worden gestimuleerd. Voor het eerst kleven de werkgevers ook een cijfer op het aantal te halen nieuwe jobs in 2020: minstens 150.000 in Vlaanderen, 250.000 in Wallonië en 100.000 in Brussel. Enkel op die manier kan een werkgelegenheidsgraad van 70 procent worden gehaald.

Tot slot hekelen de werkgevers de gebrekkige efficiëntie van het overheidsapparaat. "Verschillende studies tonen aan dat hetzelfde resultaat met twee derde van het huidige personeelsbestand kan worden gehaald. We moeten van de massale pensionering van de babyboom-generatie gebruikmaken om hen die vertrekken niet altijd te vervangen", pleitte Eric Domb, voorzitter van UWE. Door het overheidsapparaat af te slanken kan volgens de werkgeversorganisaties 4 pct van het bruto binnenlands product, of 12 miljard euro, worden bespaard.

Interregionaal
Het belang van de internationale functie van Brussel wordt door alle werkgeversorganisaties erkend. Ze pleiten voor bijkomende middelen voor het gewest. Ook willen ze een "interregionaal samenwerkingsverband", waar dossiers die de hoofdstad en de rand aanbelangen gezamenlijk moeten worden besproken.

Bij de ondertekening van het solidariteitspact lanceerde Vandeurzen een oproep naar andere organisaties om het document te tekenen. "We kijken uit naar steun voor dit document, bijvoorbeeld van de vakbonden of van de Boerenbond. Dit moet ons helpen onze objectieven te halen".

Vlaams minister-president Kris Peeters reageerde maandag verheugd op het pact. Hij ziet er drie raakpunten in met het beleid dat de Vlaamse regering wil voeren, met name rond Vlaanderen in Actie, de financiële responsabilisering van het arbeidsmarktbeleid en het feit dat men 50.000 banen in Vlaanderen wil laten invullen door Waalse en Brusselse werkzoekenden. "Het solidariteitspact is de ook gedroomde aanzet om te praten over een duurzame en structurele versterking van elkaars economieën", meent Peeters. (belga/sps)