Hier leer je omgaan met terreur

In Antwerpen kan je sinds kort een antiterreurcursus vormen. Een privébedrijf biedt deze cursussen aan voor iedereen die daar behoefte aan heeft en ervoor wil betalen. Volgens de organisatoren leer je er meer dan louter zelfverdediging: ook de technieken om iemand te ontwapenen komen aan bod.