Hervorming ambtenarenstatuut: ook ACV dreigt met "algemene acties", Homans noemt acties "redelijk onbegrijpelijk"

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).
Photo News Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).
Het protest tegen de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut dreigt uit te breiden. Vandaag waarschuwt de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten voor "algemene acties" als bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) de plannen niet herziet. De socialistische collega's van ACOD voerden de voorbije weken al verschillende malen actie, onder meer door het blokkeren van de sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen.

ACV Openbare Diensten zegt dat ze een brief heeft gestuurd naar minister Homans, waarin gevraagd wordt om niet verder te gaan met het plan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Vlaamse overheid naar het minimum te herleiden. "De minister wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren. Wij willen haar laten inzien dat harmoniseren ook op een andere manier kan", luidt het. "Een harmonisering naar het minimum voor iedereen kan voor ons niet."

Als de Vlaamse regering de plannen die net voor de zomervakantie werden bekendgemaakt niet herziet, dreigt ook de christelijke ambtenarenbond met "algemene acties". "In ieder geval plant het ACV van 10 tot 18 september samen met de andere vakorganisaties personeelsvergaderingen. Daarmee willen ze het personeel informeren over de geplande hervormingen. Tegelijk wordt ook een petitie gelanceerd waarmee de vakorganisaties willen tonen dat het personeel de plannen van de Vlaamse regering niet pikt."

"Onbegrijpelijk"

Dat de socialistische ambtenarenbond ACOD sluizen blokkeert uit protest tegen de geplande hervorming is "onlogisch", reageert Vlaams minister Homans via haar woordvoerder. "Dat men al staakt voor of tijdens de voorziene onderhandelingen is onbegrijpelijk." Er zijn gesprekken gepland op 24 september. "Maar als de vakbonden vroeger willen starten, zijn wij daartoe bereid. Het was op vraag van de bonden dat de start pas gepland werd op 24 september", klinkt het.

Volgens de N-VA-minister is het voorstel van de Vlaamse regering "evenwichtig" en is het vooral de bedoeling de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen te harmoniseren. "Mensen die hetzelfde werk doen op dezelfde werkvloer moeten kunnen werken aan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat is het idee achter de hervorming", klinkt het. Zo'n oefening is volgens het kabinet-Homans altijd "geven en nemen". "In het verleden hebben statutairen ook al zaken bij gekregen, denk bijvoorbeeld aan het pleegzorgverlof".

Het kabinet-Homans hamert er ook op dat de geplande hervorming geen besparingsoefening is. "De middelen die zouden worden uitgespaard met de hervorming van het ziekteverlof worden integraal gestort in het pensioenfonds voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. De middelen blijven dus naar het personeel gaan", aldus de woordvoerder.
52 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Ria Tommelein

  Heeft Homans het enkel over de Vlaamse ambtenaren? Hoe denkt ze over het statuut van Waalse en Brusselse ambtenaren? En enkel voor ambtenaren van lokale besturen of ook voor federale ambtenaren van toepassing?

 • Jennifer Peeters

  Inderdaad Tom Faes. De spelregels mogen ze niet veranderen. Maar voor de gewone mensen hebben ze zoveel veranderd. Waarom voor de ambtenaren niet? Zijn die wat meer misschien?????

 • johan kalfas

  Het enige wat de NVA kent is: alles afpakken van de gewone man, mensen tegen elkaar opzetten en ondertussen zichzelf verrijken.

 • Peter Yamaha

  Ik lees hier reacties van mensen die in de privé werken en gefrustreerd zijn maar kennelijk weten ze niet wat het ambtenaren statuut inhoud dus weten ze niet waarover ze praten, hebben ze examen gedaan om in een bedrijf aan de slag te gaan hebben ze gestart met een klein loon en door de jaren dienst of extra examens een gemiddeld loon gekregen?.

 • Tom Faes

  Je veranderd geen spelregels TIJDENS het spel.Mocht Liesbethje een ietsje verstandiger zijn en het wat anders zou aanpakken zou dat geen probleem zijn.Maar da mag nie van de wever want er moet ambras zijn.Ze vragen bij nva niet liever dan dat er gestaakt wordt. Wakker worden mensen!