Hele stad Antwerpen wordt zone 30

BELGA
Antwerpen gaat vrijwel zijn hele stad omvormen tot een zone 30. Momenteel is dat nog maar in minder dan de helft van alle straten het geval. Alleen op grotere wegen zal nog sneller mogen worden gereden, weet Gazet van Antwerpen.

Over het hele grondgebied, van Berendrecht-Zandvliet-Lillo tot Wilrijk-Hoboken, zal in 95 procent de maximumsnelheid van alle straten voortaan nog 30 kilometer per uur zijn. Momenteel is dat nog maar in 45 procent van alle wegen het geval.

De komende jaren gaat het stadsbestuur elke maand gemiddeld twee woongebieden inrichten als nieuwe zone 30, tot 95 procent van het stadsgebied is ingericht als zone 30.

De zestig nieuwe zones worden aangeduid met verkeersborden en duidelijke wegmarkeringen. De weginrichting zal worden aangepast waar mogelijk, om automobilsten trager te doen rijden.