Hasseltse politici debatteren over uitbreiding van de stad

photo_news
Het kopstukkendebat in Hasselt moest het stellen zonder Vlaams Belang (niet uitgenodigd) en zonder Ivo Belet (CD&V), die omwille van het overlijden van zijn vader schepen Tom Vandeput had afgevaardigd. De discussies gingen vooral tussen burgemeester Hilde Claes (stadslijst Helemaal Hasselt) enerzijds en Steven Vandeput (N-VA) en Laurence Libert (Groei/Open Vld) anderzijds.

Een gepikeerde burgemeester Claes opende het debat door haar ongenoegen te uiten over de manier waarop zij persoonlijk wordt aangepakt voor onder meer de Hazodi-affaire en de verkoop van de Pukkelpopweide. "Er wordt door politieke tegenstanders met modder gegooid naar mij, en dat straalt af op de hele stad. Hasselt verdient dat niet", aldus Claes.

Vertrouwen
Moderator Marc Reynebeau sprak van een "schandaalsfeertje" rond de huidige regenboogcoalitie, wat de burgemeester beaamde. "Dit afspiegelingscollege was destijds een goed idee, maar wordt vandaag geassocieerd met 'ons kent ons'. De mensen hebben hierdoor het vertrouwen in de politiek verloren. Ik wil dat herstellen door af te stappen van de huidige samenstelling van het bestuur."

Eenheid
Dat was koren op de molen van Steven Vandeput (N-VA), die op 14 oktober zonder CD&V opkomt, en zich in de rol van oppositie heeft gewrongen. "Deze meerderheid is tot dusver een select clubje geweest, waarbij de grootste partij (sp.a) besliste en de rest moest volgen. Alle partijen mochten om beurt een aankondiging van goed nieuws doen, maar de eenheid ontbrak compleet. Voor de burger was er weinig transparantie." Dat ontkende Hilde Claes met klem: "Dat is wel heel kort door de bocht. Voor elke beslissing hebben we de bevolking geconsulteerd en in de mate van het mogelijke met hun opmerkingen rekening gehouden."

Stadsgroei
Belangrijk twistpunt was de mate waarin de stad Hasselt in de toekomst moet groeien. Open Vld wil tegen 2020 het inwonersaantal van 75.000 naar 100.000 laten groeien. "Totaal onrealistisch", vindt Claes. "De impact hiervan op de mobiliteit of de kinderopvang kan Hasselt niet aan. Die ambitie laat alleen ruimte voor projectontwikkelaars die hier grote projecten komen neerpoten, hun zakken vullen en weer verdwijnen. Dat jaagt de prijzen voor de Hasselaren alleen maar de hoogte in."

Schaarste
Laurence Libert was het daar niet mee eens: "Ik heb economie gestudeerd, mevrouw Claes. De prijzen dalen als het aanbod groter wordt, niet door de schaarste die u wil creëren." CD&V koos bij alle standpunten het midden van het bed, waarmee het duidelijk de opties voor coalitievorming met sp.a/Helemaal Hasselt openhoudt. "We praten met alle partijen", aldus schepen Tom Vandeput. Na 14 oktober zullen we wel zien."