Hans Bonte: "Wie is nog voorstander van Uplace?"

Vilvoords burgemeester Hans Bonte.
PHOTO_NEWS Vilvoords burgemeester Hans Bonte.
Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, heeft zich in 'Terzake' nogmaals verzet tegen de komst van het winkelcomplex Uplace naar Machelen. Volgens de sp.a-burgemeester zal het project een nefaste impact hebben op de lokale handelaars en op de mobiliteit in de regio. "Men organiseert de stilstand", aldus Bonte. Hij begrijpt ook niet waarom de overheid in totaal 480 miljoen euro investeert in de ontsluiting van het project van één projectontwikkelaar.

De Vlaamse regering zit vanavond nog steeds samen over het heikele dossier. De regering-Bourgeois is op zoek naar een compromis over het ruimtelijk plan voor Uplace.

In 'Terzake' herhaalde Hans Bonte zijn verzet tegen het winkelcomplex. Hij noemt het één van de slechts mogelijke beslissingen inzake ruimtelijke ordening. De komst van Uplace zal volgens de sp.a-politicus niet alleen een "kaalslag" veroorzaken voor de binnensteden van Vilvoorde, Leuven en Mechelen en nefast zijn voor de lokale handel, maar ook de mobiliteitsproblemen in de regio enkel vergroten.

"Men moet toch eens nadenken waar men mee bezig is. Een van de grootste problemen voor onze regio is het dichtslibbende wegennet. En dan plant men een project dat 25.000 extra voertuigen per dag extra creëert. Dat is de organisatie van de stilstand", aldus Bonte.

"Wie is er nog voorstander van Uplace?", vraagt de sp.a'er zich af. Hij stelt zich ook vragen bij het feit dat de overheid in totaal 480 miljoen euro zou investeren in de ontsluiting van het terrein voor één projectontwikkelaar.

Crombez

Aan het einde van het gesprek sprak de sp.a'er nog zijn steun uit voor kandidaat-voorzitter John Crombez. "Ik ben voor verandering", antwoordde hij op de vraag of hij voor Crombez of Tobback zou kiezen.