Haatboodschappen moeten binnen 24 uur offline

anp
De Europese Commissie heeft met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft een gedragscode afgesloten om de verspreiding van haatboodschappen op het internet tegen te gaan.

Via de gedragscode engageren de internetgiganten zich om hun interne procedures en personeelsopleiding dusdanig te optimaliseren dat ze "de meerderheid van de meldingen over haatboodschappen binnen 24 uren" kunnen bekijken, en indien nodig, de toegang tot die content te blokkeren.

De bedrijven zullen hun samenwerking met nationale autoriteiten verder op punt zetten en partnerschappen versterken met organisaties die kunnen helpen om deze content te spotten. Ook zullen ze samen met de Commissie onafhankelijke tegenboodschappen promoten en educatieve programma's steunen die kritisch denken aanmoedigen.

"Sociale media zijn jammer genoeg één van de instrumenten die terroristische groepen gebruiken om jongeren te radicaliseren en die racisten gebruiken om geweld en haat te verspreiden. Dit akkoord is een belangrijke stap om ervoor tez zorgen dat het internet een plaats van vrije en democratische meningsuiting blijft, waar Europese waarden en wetten gerespecteerd worden", verklaarde eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova.

Het Europese kaderbesluit over de bestrijding van racisme en xenofobie vormt de wettelijke basis om illegale content op internet te omschrijven.