Haalt Schauvliege slag thuis in taaldispuut met Klimaatzaak?

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).
BELGA Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).
Het ziet ernaar uit dat de rechtszaak die de vzw Klimaatzaak heeft aangespannen tegen het klimaatbeleid van de Belgische overheden toch niet enkel in het Frans zal gevoerd worden. De eerste advocaat-generaal van het Hof van Cassatie stelt in zijn advies namelijk voor de uitspraak van de Brusselse arrondissementsrechtbank daarover te verbreken. 

Daarmee lijkt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) haar slag thuis te halen. Zij heeft altijd aangedrongen op een gerechtelijke procedure in het Nederlands. Op 12 januari volgt de uitspraak van Hof van Cassatie. Doorgaans volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal.

Even terugspoelen: in 2015 stapte de vzw Klimaatzaak, een collectief van burgers en bekende Vlamingen, naar de rechter tegen de Belgische overheden. De vzw wil de overheden via de rechtbank dwingen om de gemaakte beloftes rond (de vermindering van de) uitstoot van broeikasgassen te respecteren. 

Taal wijzigen

Van bij de start was er discussie over de taal van de gerechtelijke procedure. De zaak was in 2015 ingediend bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De Vlaamse regering drong aan op een wijziging van de taal naar het Nederlands. En indien dit niet kon, wenste Vlaanderen een opsplitsing van de procedure (Frans én Nederlands). De rechtbank van eerste aanleg ging niet in op de vraag van de Vlaamse regering om de taal te wijzigen. 

De Vlaamse regering legde zich daar niet bij neer en vocht die beslissing aan bij de arrondissementsrechtbank, een rechtscollege met Nederlandstalige en Franstalige rechters. Die rechtbank oordeelde op 8 februari 2016 dat de taal van de procedure het Frans moest blijven. 

Juridisch niet verantwoord

De rechtbank baseerde zich daarbij op de taalwetgeving. In de klimaatzaak zijn drie verwerende partijen (Belgische Staat, Brussel en Vlaanderen ) gevestigd in Brussel. En in Brussel bestaat de keuze om te dagvaarden in het Nederlands of het Frans. Maar aangezien in de klimaatzaak ook één van de verwerende partijen (Wallonië) buiten Brussel gelegen is, bestond volgens de rechtbank die keuze niet en moest de zaak ingeleid worden in het Frans.

Maar de argumentatie die de arrondissementsrechtbank heeft gevolgd, is "juridisch niet verantwoord". Dat zegt althans de eerste advocaat-generaal van het Hof van Cassatie, André Henkes, in zijn advies van 5 december 2017. De advocaat-generaal stelt daarom voor de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te verbreken. Het Hof van Cassatie behandelt de zaak zelf op 12 januari. In de meeste gevallen volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal.
8 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • jeroen Deschrijver

  rechtbank van eerste aanleg in Brussel! En laat Brussel nu de enige gemeente in Belgie zijn die TWEETALIG is(altans op papier). Anderen, vooral Nederlandstalige gemeenten, hebben faciliteiten voor andertaligen, maar niet zo in Brussel. Wat is dit toch voor een apenland dat er eerst over taal moet gevochten worden. Dat elke partij zijn eigen taal gebruikt. Moet mogelijk zijn in Brussel.

 • Frederik Janssens

  Dus om een rechtszaak te voeren, moet men een rechtszaak voeren over welke taal men bij de hoofdrechtszaak gaat gebruiken? Waar zijn we in dit land in godsnaam mee bezig?

 • Jan Maarten

  Grappig toch, ware het niet zo triestig.

 • Eric Van Gestel

  Wanneer gaan de Walen zich eindelijk eens aanpassen en Nederlands leren ? Dat is toch het minste wat men mag verwachten van goed opgeleide mensen ? Of hoe zijn zij aan hun diploma's geraakt ? Zat dit bij het waspoeder misschien ?

 • André Van Laethem

  Wanneer gaat men eens stoppen met die zever over talen. Leer meerdere talen dan heb je daar totaal geen probleem mee.