Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit publiceren manifest 'Voor Europa!'

Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit willen een echt geïntegreerde Europese Unie.
PHOTO_NEWS Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit willen een echt geïntegreerde Europese Unie.
Europa moet eens en voor altijd zijn nationale demonen van zich afschudden en diepgaand integreren. Dat bepleiten Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit in hun gezamenlijke manifest 'Voor Europa!'. Met hun boekje willen de liberale en de groene fractieleider in het Europees Parlement een "kompas" aanbieden voor de stappen die moeten gezet worden in de richting van een echt geïntegreerde Europese Unie.

De twee fractievoorzitters zijn radicaal in hun overtuiging. "Het is het een of het ander", schrijven ze in hun manifest. "Ofwel kiezen we resoluut voor een federaal Europa, de Verenigde Staten van Europa, ofwel vallen we met zijn allen terug in onze nationale vergeetputten."

Het bestrijden van sociale dumping, het vrijwaren van sociale rechten of het aanpakken van de armoede, enkel de Europese Unie kan daarvoor de nodige strategieën ontwikkelen. "Precies zoals alleen Europa de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika) en de andere opkomende economieën op deze aarde ertoe kan dwingen ook van hun kant de onmisbare ecologische en sociale bescherming te bieden zonder welke de aarde een onleefbare planeet is."

In hun manifest leggen Verhofstadt en Cohn-Bendit uit wat ze precies begrijpen onder een geïntegreerd Europa. Ze pleiten voor een heuse Europese staat, met een regering, een uit twee kamers bestaand parlement, een eigen defensiesysteem en een Europees paspoort.

Het boek is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is het eigenlijke manifest, het tweede deel is de neerslag van een interview met Verhofstadt en Cohn-Bendit dat afgenomen werd door Jean Quatremer, Europa-journalist bij de Franse krant Libération.

PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS

"Ander Europa"
Voor Groen-politicus Bart Staes zal het geïntegreerde Europa waar Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit in hun manifest 'Voor Europa!' voor pleiten niet zomaar alle problemen oplossen. Staes en zijn Ecolo-collega in het Europees Parlement Philippe Lamberts vragen in de eerste plaats een "ander Europa", dat niet langer overwegend neoliberaal en conservatief is.

De cruciale vraag, zeggen Staes en Lamberts, is of je na analyse van wat er in de Europese Unie fout loopt op dit moment louter moet blijven hameren op méér Europa. "Verhofstadt zegt mensen te willen verenigen los van elke ideologie, maar praten over Europa gaat over inhoud en het maken van politieke keuzes. Zo neutraal is dat allemaal niet." De Verenigde Staten van Europa waar Verhofstadt en Cohn-Bendit voor pleiten kan ook niet gerealiseerd worden zonder of tegen de huidige EU-lidstaten en hun regeringen.

Voor de twee Belgische groenen is er nood aan Europa dat vertrekt vanuit gedeelde waarden als solidariteit, herverdeling, samenwerking en verantwoorde duurzaamheid. Om de financiële industrie te controleren en een echte fiscale integratie te kunnen verwezenlijken, is er meer nodig dan het geïntegreerde Europa van Verhofstadt en Cohn-Bendit. "We kunnen het in principe beste eens zijn met een heel aantal politieke vergezichten die ze in hun boek verdedigen," aldus Staes en Lamberts, "maar Europa heeft ook andere katten te geselen om de vertrouwensband met zijn burgers te herstellen."

Het logge schip moet van koers veranderd worden, luidt het pleidooi. De groene collega's willen meer investeringen in sociaal beleid en armoedebestrijding, een Europa dat minimale sociale standaarden afdwingt, een Europa dat vecht tegen fiscale fraude en belastingparadijzen, een Europa dat de fiscale concurrentie stopt en de vennootschapsbelasingen harmoniseert. Kortom: "Een Europa dat niet langer een neoliberaal en conservatief project is".

UNKNOWN