Grootschalige politiecontrole in Oost- en West-Vlaanderen

BELGA
In de provincies Oost- en West-Vlaanderen werden tijdens de Verkeersveilige Nacht duizenden autobestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. In Oost-Vlaanderen werd er een daling opgetekend van het aantal positieve ademtesten, terwijl er in West-Vlaanderen dan weer meer chauffeurs tegen de lamp liepen in vergelijking met vorig jaar.

In Oost-Vlaanderen werden 5.138 autobestuurders afgelopen nacht aan een alcoholcontrole onderworpen. Bij 219 bestuurders (4,3 procent) werd een strafbaar alcoholgehalte vastgesteld. Het gaat om het laagste cijfer sinds 2003. Vorig jaar blies nog 4,6 procent positief, en in 2011 ging het om 5,8 procent.

"Het hoogste aantal personen onder invloed (6,5 procent) wordt dit jaar vastgesteld in het arrondissement Gent (ruim 0,5 procent meer dan vorig jaar)", aldus de federale politie. "Het arrondissement Oudenaarde, dat vorig jaar een behoorlijke stijging kende, ziet het aantal bestuurders met een strafbaar alcoholgehalte dalen tot 4,4 procent (in 2012 nog 8 procent). Het arrondissement Dendermonde, dat jaar na jaar het arrondissement is met het laagste percentage overtreders (4,1 procent in 2012), blijft ook nu weer de meest voorbeeldige regio met 3,5 procent."

Drugs
Het parket liet afgelopen nacht 25 rijbewijzen intrekken voor alcoholintoxicatie, tegenover 42 onmiddellijke intrekkingen in 2012. "Het aantal gecontroleerde bestuurders nam fors toe, het aantal overtreders daalde lichtjes, en zij die onder invloed achter het stuur kropen, hadden iets minder diep in het glas gekeken", besluit commissaris Luk Lacaeyse van de Gentse federale politie.

Hoewel tijdens de Verkeersveilige Nacht de klemtoon werd gelegd op alcoholgebruik, werden in 13 van de 29 politiezones ook 5.506 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Zo'n 584 chauffeurs (10,6 procent) begingen een snelheidsovertreding (tegenover 12,2 pct in 2012). Tien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Tot slot werd ook gecontroleerd op drugsgebruik. Zo werd bij 28 personen een speekseltest afgenomen en bij 15 personen een bloedstaal.

Omgevingslucht
In West-Vlaanderen werd de voorbije twee nachten in alle negentien politiezones van West-Vlaanderen intensief gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en op het naleven van de reglementaire snelheid. In totaal werden meer dan 275 politiemensen ingezet, goed voor 2.400 mensuren.
    
Alles samen werden 3.041 personen gecontroleerd op alcohol. Het aantal positieve ademtesten klokte af op 167, goed voor 5,5 procent van het aantal gecontroleerde bestuurders. Vorig jaar lag dat percentage nog op 4,4 procent. Er werden ook 45 rijbewijzen ingetrokken, tegenover 31 in 2012. "De stijging is grotendeels te verklaren door het gebruik van het samplingtoestel dat de omgevingslucht meet en dus de pakkans vergroot", aldus gouverneur Carl Decaluwé, die mee op pad ging. "Dat zorgt dat de resultaten moeilijk te vergelijken zijn met vorig jaar."
    
De cijfers van het aantal snelheidsovertreders en positieve drugtesten kunnen wel goed vergeleken worden met die van de voorbije jaren. Van de 4.011 op snelheid gecontroleerde voertuigen, bleken er 774 te snel te rijden, goed voor bijna twintig procent. Het gaat om het hoogste percentage in jaren. Vijf snelheidsduivels zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
    
Tot slot werden 24 personen aan een drugstest onderworpen, waarvan er negen een positieve speekseltest afleverden (38 procent): een opvallende stijging in vergelijking met de voorbije jaren. "Dat is toch wel echt verontrustend. Ik heb al beslist dat we volgend werkjaar die problematiek gaan belichten en daar actie rond gaan voeren", aldus Decaluwé. "De cijfers tonen aan dat de campagnes een noodzaak blijven en dat er nog steeds veel werk aan de winkel is", klinkt het. In februari vindt alvast een "Verkeersveilige Week" plaats.