Grondwettelijk Hof vernietigt gemeenschapsdienst voor leefloners

Foto ter illustratie: Tuinklussen is een vaak voorkomende gemeenschapsdienst. Vaak zijn het taken met lage waardering.
jvk Foto ter illustratie: Tuinklussen is een vaak voorkomende gemeenschapsdienst. Vaak zijn het taken met lage waardering.
OCMW's zullen leefloners niet meer mogen voorstellen om een gemeenschapsdienst uit te voeren als opstapje naar hun re-integratie in de arbeidsmarkt. Dat is het gevolg van een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof. 

Volgens het Hof leunt de vrijwillige gemeenschapsdienst bijzonder nauw aan bij bezoldigde arbeid én zijn sinds de zesde staatshervorming de gewesten, en niet het federale niveau, bevoegd voor de tewerkstelling van leefloners.

Hefboom voor sociale integratie

De invoering van de gemeenschapsdienst stond in 2014 in het regeerakkoord van de regering-Michel en werd in 2016 gerealiseerd. Het zijn de lokale OCMW's die leefloners een gemeenschapsdienst op vrijwillige basis kunnen voorstellen, in het kader van een 'geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie' (GPMI). De gemeenschapsdienst dient als hefboom voor sociale, maatschappelijke en sociaalprofessionele integratie. "Een dergelijke dienst valoriseert de persoon en vormt een eerste stap naar re-integratie", zei toenmalig minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) in juni 2016 in de Kamer.

Bezoldigde arbeid

Tegen de hervorming van het GPMI en de invoering van de gemeenschapsdienst trokken twee Franstalige vzw's naar het Grondwettelijk Hof: de Ligue des Droits de l'Homme en het Collectif Solidarité contre l'Exclusion. Zes andere vzw's sloten zich bij hen aan. Wat hun kritiek op de gemeenschapsdienst betreft, stelt het Hof hen nu in het gelijk.

Ook al bestaat een gemeenschapsdienst uit activiteiten die strikt genomen op vrijwillige basis worden uitgevoerd, kan er volgens het Hof niet van worden uitgegaan dat de activiteiten een 'onverplicht' karakter hebben. Immers, de dienst is onlosmakelijk verbonden met het GPMI van de leefloner in kwestie en deze kan gesanctioneerd worden als de verplichtingen die in dat contract vermeld staan, zonder wettige reden niet worden nageleefd. "De gemeenschapsdienst vertoont kenmerken die nauw aansluiten bij die van bezoldigde arbeid. Eenmaal de gemeenschapsdienst werd aanvaard, wordt die immers dwingend", zegt het Hof. Dat iemand aan zijn maatschappelijk werker kan melden dat hij zijn gemeenschapsdienst niet meer wil uitvoeren en zijn GPMI ook in die zin kan worden aangepast, is van geen tel.

Gewestelijke bevoegdheid

Daarenboven zijn het sinds de zesde staatshervorming de gewesten die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van personen met het recht op maatschappelijke integratie. Door zich via de gemeenschapsdienst op dat terrein te begeven, schendt de federale wet dan ook de bijzondere wet die sinds 1980 de werking van de gemeenschappen en de gewesten vastlegt, oordeelt het Hof.
30 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Victor Munster

  We hebben een veel te ingewikkelde staatsstructuur waarbij de bevoegdheid voor een en dezelfde materie versnipperd wordt over diverse beleidsinstanties. Maggie De Block had het reeds aangeklaagd op volksgezondheid, voordien was het milieu (waarbij de Walen een veto stelden en een Europees akkoord op de helling zetten zodat de PS wat opositie kon voeren) en nu is het welzijn.

 • Arthur Houben

  ..maar het mag wél ingevoerd worden voor vergrijzende werklozen die reeds bijdroegen aan hun uitkeringen door belastingen te betalen tijdens hun loopbaan.Leefloners,lees de groeiende groep vluchtelingen en asielzoekers, mogen niet lastig gevallen worden om een inspanning te moeten doen in ruil voor hun gratis hangmat op kosten van de werkende bevolking.Zal wel zijn dat ze hun leven riskeren en 6.000km reizen om hier in het paradijs te geraken.

 • Gino Denil

  Probleem ligt gewoon aan het feit dat deze regering nog maar eens haar eigen staatsstructuur en wetten niet kent.

 • Marina Vanslambrouck

  in plaats van aan te moedigen, breken ze liever af door zich te verschuilen achter een doolhof aan regeltjes waar niemand nog wijs uit geraakt. En ondertussen gebeurt er niks en worden de mensen aan hun lot / hangmat overgelaten....

 • Filip Desmedt

  De leefloners zullen nogal lachen nu , lekker op hun kont blijven zitten en toch het geld oprapen . Ongelooflijk , dat gerecht !! Zet er dan de vluchtelingen voor aan , maar ja , dat zal ook weer niet gaan , want het is oneervol werk ....