Grondwettelijk Hof levert munitie om GAS-boetes aan te vechten

Archiefbeeld
Baert Marc Archiefbeeld
Een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof geeft advocaten munitie om GAS-boetes aan te vechten. Volgens het hof is de huidige regeling discriminerend, omdat in beroep geen uitstel kan worden verleend. Dat kan wel in een klassieke strafrechtelijke procedure.

Het is niet de eerste keer dat het Grondwettelijk Hof zich over de GAS-boetes boog. In 2013 kregen de gemeenten de mogelijkheid om een aantal verkeersinbreuken te beteugelen via een administratieve procedure. Intussen worden de GAS-boetes uitgeschreven voor een hele reeks inbreuken, van sluikstorten tot overtredingen tegen de corona-maatregelen. 

Maar de ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ lagen ook al vaak onder vuur. Ze werden aangevochten door verdedigers van kinderrechten, mensenrechtenorganisaties en vakbonden.

“De vraag of de GAS-boetes wel grondwettelijk zijn, rees deze keer na een vonnis van de Franstalige politierechtbank te Brussel”, zegt Laurens Guinée, advocaat gespecialiseerd in het verkeersrecht. “Probleem is dat de politierechter die in beroep moet oordelen over een GAS-boete, niet de mogelijkheid heeft om de straf te individualiseren. Hij kan dus geen voorwaardelijke straf (straf met uitstel) opleggen bij een blanco strafregister. In een strafrechtelijke procedure kan een rechter wel uitstel geven. Deze vraag is naar het allerhoogste rechtscollege gegaan, het Hof van Cassatie. Ook daar zag men het probleem, dat aan de wet moest worden getoetst. Zij hebben een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk hof. In het arrest van 23 april is daar antwoord op gekomen. Het huidige systeem van GAS-boetes discrimineert effectief en is bijgevolg strijdig met de Grondwet. Dit betekent niet dat er geen GAS-boetes meer mogen worden uitgeschreven, zegt het hof er bij. De wetgever moet ervoor zorgen dat ook voor administratieve boetes uitstel kan worden verleend. Intussen kan de rechter wel oordelen dat een GAS-boete ongrondwettelijk is opgelegd.”
15 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • julien de meulder

  wanneer gaan ze eens wetten maken die met geen enkele andere wet te omzeilen is het probleem kan toch eens goed onder zocht wordt door rechters en advocaten verzint voor dat ge begint en zijn er geen problemen meer

 • Gino Denil

  Het gaat niet over waar de gasboete over gaat, willems michel. Maar over een systeem waarin men zich niet kan verdedigen en waarin de scheiding der machten opgeheven wordt. Burgemeesters vinden zelf sancties uit, geven ze en beoordelen het weerwerk. Dat is het samenvloeien van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht terwijl hun scheiding essentiëel is voor een democratische samenleving.

 • DIRK VAN BRUSSEL

  Het is niet door de rechters van het grondwettelijk hof vervangt dat het probleem is opgelost. Het probleem is niet het Hof maar de wet ! Ook rechters van de “21e eeuw” zullen tot dezelfde conclusie komen.

 • willems michel

  Een GAS-boete voor bijvoorbeeld sluikstorten wordt aangevochten door mensenrechtenorganisaties, verdedigers van kinderrechten en natuurlijk de vakbonden. Lees ik dit nu goed ? Ik ontbreek GROEN nog.

 • Paul Boutsen

  Het ganse gas boete systeem stond al van het begin op losse schroeven. In de plaats van eerst een wettelijk kader te creëren heeft men geopteerd voor het snelle geld en nu wordt de gas boete te pas en te onpas misbruikt...voor het snelle geld!