Groep Marokkanen dient klacht in tegen Herman Dams

BELGA
Vijf mannen van Marokkaanse origine dienen vandaag klacht in tegen Herman Dams bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Ze laken de uitspraken en het vervolgingsbeleid van de Antwerpse procureur en vinden dat de man zich schuldig maakt aan discriminatie.

Dams kwam vorige week onder vuur te liggen na onder meer zijn oproep om verdachte zaken in de buurt te melden. Ook zijn jacht op personen met een migrantenachtergrond in dure wagens, het project 'patsers', stoot het vijftal tegen de borst. "Het is heel duidelijk dat procureur Dams zijn pijlen richt op Antwerpenaren van vreemde origine", stelt de 33-jarige Said El Kaouakibi. "Justitie hoort geen verschil te maken tussen 'allochtonen' en 'autochtonen'."

Project 'patsers'
In de eerste plaats het project 'patsers' wekt veel wrevel. "De procureur baseert zich op tekenen van welstand en kenmerken als migratieachtergrond", meldt Abderrahim Lahlali, de advocaat van de vijf mannen. "De Raad van Europa zal onderzoeken of dat wel in lijn ligt met de mensenrechten."

Dams zet "de Belg" lijnrecht tegenover mensen met een migrantenachtergrond. "Die polariserende taal is nergens voor nodig", vindt ook Mohamed Benhaddou (30).

Discriminerend of racistisch?
De vijf Antwerpenaren willen met hun klacht bij het CGKR in de eerste plaats controleren of de uitspraken van procureur Dams discriminerend of racistisch zijn. Indien dat zo blijkt, weten de mannen nog niet welke stappen ze vervolgens zullen ondernemen. Herman Dams wenste voorlopig niet te reageren op de nieuwe klacht.

Dams werd eerder al aangeklaagd door Groen. Vandaag wordt ook een klacht gestuurd naar de commissaris voor de Rechten van de Mens bij de Europese Raad. Die zal onderzoeken of het Antwerpse vervolgingsbeleid een onderscheid maakt tussen burgers volgens hun afkomst.

 
Dams zet 'de Belg' lijnrecht tegenover mensen met een migrantenachtergrond. Die polariserende taal is nergens voor nodig
Mohamed Benhaddou