Groenen: "Electrabel creëert zelf energieschaarste en manipuleert regering"

PHOTO_NEWS
De federale oppositiepartijen Groen en Ecolo menen dat energieproducent Electrabel zelf de energieschaarste creëert en dus verantwoordelijk is voor de bevoorradingsonzekerheid. Electrabel-CEO Philippe Van Troeye is zeer verbaasd en "ontkent ten stelligste" dat het bedrijf achter het stroomtekort zou zitten. Ook minister Marghem wijst de kritiek af.

"De federale regering ondergaat het volledig op dit moment. Gewillig of niet, dat laat ik in het midden", zei Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo woensdag tijdens een persconferentie. "Het dictaat van Electrabel is een feit. Wie is de echte baas van het energiebeleid, Mestrallet of Marghem?" Gérard Mestrallet is de topman van Electrabel-moederhuis GDF Suez.

De ecologisten puren hun conclusies uit verschillende vaststellingen. Zo blijkt volgens hen uit informatie van hoogspanningsnetbeheerder Elia en parlementaire gegevens dat 87 procent van de centrales die in 2015 zullen sluiten, van Electrabel zijn. Het bedrijf bepaalt de "agenda en setting" van het productiepark, klinkt het. Ten tweede vinden ze dat Electrabel de agenda en condities bepaalt van de levensduurverlening van Doel 1 en 2, de oudste kerncentrales, waarbij ze bijvoorbeeld naar de nucleaire rente verwijzen.

De federale regering ondergaat het volledig op dit moment

Kristof Calvo

Strategische reserve

Daar komt volgens Ecolo en Groen bij dat de datum van de onderzoeksresultaten en onbeschikbaarheid van de 'scheurtjescentrales' Doel 3 en Tihange 2 steeds opschuift. De groenen vinden het niet kunnen dat Electrabel uiteindelijk op 1 juli zal beslissen over de beschikbaarheid van de twee centrales, amper een dag na de bekendmaking van de contracten van de strategische reserve.

Klassieke centrales die men sluit, worden nadien winstgevender via de strategische reserve, die op zich groter wordt door de onzekerheid over de kernreactoren, luidt de redenering. Electrabel wint verschillende malen de "jackpot", aldus Calvo en Jean-Marc Nollet van Ecolo: Doel 1 en 2 worden verlengd en het bedrijf profiteert van de meer lucratieve strategische reserve.

Voor de groenen mag de beslissing over die reserve pas vallen wanneer er duidelijkheid is over de scheurtjescentrales, waarvoor een deadline geprikt moet worden. "Het is niet logisch dat men beslissingen neemt over de strategische reserve, voor er duidelijkheid is over Doel 3 en Tihange 2. Dat is gezond boerenverstand", dixit Calvo. De strategische reserve kan aangeboord worden in dagen van energieschaarste en zal grotendeels bestaan uit energieproductie uit centrales die normaal zouden worden stilgelegd wegens niet rendabel.

87 procent van de centrales die in 2015 zullen sluiten, zijn van Electrabel.
PHOTO_NEWS 87 procent van de centrales die in 2015 zullen sluiten, zijn van Electrabel.

Het is niet logisch dat men beslissingen neemt over de strategische reserve, voor er duidelijkheid is over Doel 3 en Tihange 2

Kristof Calvo

Kernuitstap

Voorts vragen beide partijen dat de federale energieregulator CREG de sluiting van thermische centrales toetst. "Is een sluiting legitiem", bijvoorbeeld bij een onrendabele centrale, "of strategisch", vroeg Calvo zich af. Eerder dienden Calvo en Nollet hiervoor een wetsvoorstel in. En uiteraard vragen de groenen ook de kernuitstap en sluiting van Doel 1 en 2 volgens de wet op de kernuitstap.

De federale regering besliste eerder om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden. Reactor Doel 1 werd zondagavond van het stroomnet afgekoppeld, na veertig jaar uitbating, zoals de wet voorschrijft. De heropstart moet er komen nadat overleg tussen Electrabel en de regering een overeenkomst oplevert heeft. Vorige week raakte bekend dat Doel 3 en Tihange 2 meer scheurtjes hebben dan eerst werd aangenomen.

PHOTO_NEWS

Electrabel "ontkent ten stelligste"

Electrabel-CEO Philippe Van Troeye is zeer verbaasd en "ontkent ten stelligste" dat het bedrijf achter het stroomtekort zou zitten. "Zulke uitspraken tonen duidelijk een gebrek aan kennis van de toestand waarin de energiesector zich in België en Europa bevindt", klinkt het in een persbericht.

"In tegenstelling tot wat Groen! en Ecolo zeggen, is het altijd de wens van Electrabel geweest om een productiepark te hebben dat de behoeften van haar klanten dekt, maar ook om een verantwoordelijke, lokale speler te zijn. Ter herinnering, naast de investeringen voor de verlenging van de levensduur van een kerncentrale, investeert Electrabel in België elk jaar 460 miljoen euro. Ze is daarmee de grootste groene investeerder in het land", aldus het bedrijf.

Electrabel haalt voorts verschillende factoren aan. Zo werd deze winter "de structurele kwetsbaarheid van de bevoorradingszekerheid blootgelegd" door de niet geplande onbeschikbaarheid van enkele kernreactoren. Ook hekelt de energiereus dat de in 2003 besliste kernuitstap niet gepaard ging met een langetermijnsstrategie om de nodige investeringen aan te trekken voor de vervangende productiecapaciteit. En het bedrijf stelt dat aardgascentrales, die nodig zijn voor de bevoorradingszekerheid, onrendabel werden door de marktomstandigheden en sterke ondersteuning van hernieuwbare energie.

Zulke uitspraken tonen duidelijk een gebrek aan kennis van de toestand waarin de energiesector zich in België en Europa bevindt

Philippe Van Troeye, CEO van Electrabel

Marghem: "Electrabel dicteert de wet niet"

Minister van Energie Marie-Christine Marghem pikt de kritiek niet. Electrabel dicteert de wet niet, reageert de minister.

Marghem wijst erop dat het langer openhouden van Doel 1 en 2 de bevoorradingszekerheid moet dienen. Onderhandelingen hierover met uitbater Electrabel zijn lopende en moeten tot een evenwichtig akkoord leiden, klinkt het. Indien er geen akkoord is tegen 30 november, zal de levensduurverlenging van de centrales 31 maart 2016 niet overschrijven. "Het is dus niet Electrabel dat de wet dicteert."

De minister herinnert er voorts aan dat de strategische reserve door de vorige regering ingevoerd werd. De wet rond de strategische reserve verplicht producenten die een thermische centrale willen sluiten, deel te nemen aan de aanbesteding voor de strategische reserve. Indien de federale energieregulator CREG de prijs die de producent voorstelt onredelijk vindt, kan de minister één of meerdere aanbieders de prijs en de volumes opleggen.

"Het is dus niet Electrabel dat de schaarste organiseert", besluit Marghem daarom. "De huidige situatie is het gevolg van een afwezigheid van energiebeleid sinds meer dan 10 jaar. Mijn doel is een langetermijnvisie uit te bouwen door middel van een interfederaal energiepact dat dit jaar vorm moet krijgen", aldus nog minister Marghem.

De huidige situatie is het gevolg van een afwezigheid van energiebeleid sinds meer dan 10 jaar

Marie-Christine Marghem