Groen wil ook kilometerheffing voor personenwagens invoeren

Groen wil niet alleen kilometerheffing voor vrachtwagens maar ook voor personenauto's.
PHOTO_NEWS Groen wil niet alleen kilometerheffing voor vrachtwagens maar ook voor personenauto's.
Terwijl het Vlaams parlement zich dinsdag over de begrotingscontrole buigt, lanceert Groen een voorstel om een Vlaamse taxshift door te voeren. Het geld daarvoor - 1 miljard euro - haalt de oppositiepartij bij een veralgemeende invoering van de kilometerheffing voor zowel vrachtwagens als personenwagens. Die middelen moeten naar een loonbonus voor werknemers, minder loonlasten voor werkgevers en een impuls voor de sociale economie gaan.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zei eerder al dat de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens geen taboe mag zijn. De heffing voor vrachtwagens die er volgend jaar komt, biedt voor hem de gelegenheid om een invoering voor gewone auto's op grote schaal te onderzoeken.

De Vlaamse groenen koppelen die invoering aan een Vlaamse taxshift. Ze schuiven daarvoor drie concrete maatregelen naar voren. Een loonbonus in de vorm van een belastingkrediet voor werknemers, goed voor 500 miljoen euro, een extra loonlastenverlaging voor werkgevers, die 350 miljoen euro zou kosten, en 150 miljoen euro extra voor de sociale economie. De lastenverlaging komt in de groene plannen bovenop de 900 miljoen euro van de Vlaamse regering voor een Banenpact.

"De middelen voor deze drie maatregelen zijn voorhanden als minister Weyts zijn belofte van een veralgemeende invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens en personenwagens in 2018 waar maakt", stelt Groen. De partij wil dat tegelijkertijd de huidige verkeersbelastingen volledig verdwijnen. Volgens fractieleider Björn Rzoska komt het voorstel neer op een dubbele taxshift. "Een shift in de verkeersfiscaliteit: van het bezit naar het gebruik van een voertuig. En een taxshift zodat de lasten op de arbeid en het inkomen verlichten", luidt het.