Groen wil dat parlement rol van Schauvliege overneemt: "Getreuzel is niet om aan te zien"

Minister van Natuur Joke Schauvliege.
BELGA Minister van Natuur Joke Schauvliege.
Oppositiepartijen Groen en sp.a zijn het eens met de kritiek van 43 professoren in De Standaard op het Vlaamse milieu- en natuurbeleid. Groen-parlementslid Hermes Sanctorum roept het parlement op zelf de taak van minister Joke Schauvliege over te nemen. "Laten we het zelf doen, als parlementairen", aldus Sanctorum. Volgens Schauvliege is er geen probleem: "Ik ben bijzonder optimistisch."

In een opiniestuk vragen 43 professoren van alle Vlaamse en Brusselse universiteiten minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) niet te besparen op natuur en milieu en kordater op te treden. De professoren stellen dat in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen de behoefte aan functionele natuur uitermate groot is. Ze verwijten de Vlaamse regering, en meer specifiek minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), onder meer te lang te wachten met cruciale beslissingen op het gebied van natuur­behoud, zoals de bescherming van poldergraslanden.

Volgens de wetenschappers flakkert het conflict tussen economie en ecologie weer op. Zo leeft volgens hen het foutieve idee dat de milieuregelgeving economische ontwikkeling in de weg staat. Terwijl men juist meer zou moeten doen: als Vlaanderen een innovatieve topregio moet worden, moet men investeren in duurzame ontwikkeling, luidt het.

Groen: "Getreuzel is niet om aan te zien"

Oppositiepartij sp.a en Groen zijn het eens met de analyse van de proffen. "Het getreuzel van minister Schauvliege over de poldergraslanden en haar besparingen op natuurgebieden zijn inderdaad niet om aan te zien", is te horen bij Groen-parlementslid Hermes Sanctorum. Hij verwijt Schauvliege een "verkeerde en conservatieve kijk" op de verhouding tussen ecologie en economie.

Er is volgens Sanctorum nog "een ultieme kans om de zaken te veranderen". "Het parlement kan de minister dwingen om haar beleid te veranderen. Het parlement kan de rol van Schauvliege overnemen. We roepen de parlementsleden van regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V op om ons daarin te steunen", klinkt het.

Hermes Sanctorum (Groen).
BELGA Hermes Sanctorum (Groen).

Ingrid Lieten (sp.a): "Te conservatieve benadering"

Ook sp.a-politica Ingrid Lieten schaart zich achter de kritiek. "In de vorige legislatuur hebben we principiële akkoorden kunnen sluiten met de landbouw- en natuurverenigingen door evenwichten in te bouwen in dossiers als dat van de poldergraslanden, het mestdecreet, enzovoort. Maar we zien nu dat die evenwichten systematisch worden uitgehold", aldus Lieten. Zij verwijt minister Schauvliege en de Vlaamse regering een te "conservatieve benadering".

Lieten alludeerde ook in de commissie op het commentaar dat Open Vld en N-VA vandaag hebben op de mobiliteitsscore voor woningen die Schauvliege voorstelt. "Wordt u wel voldoende gesteund door de coalitiepartners?", vroeg ze. "Onder meer om snel middelen vrij te maken voor het klimaatbeleid?"

Schauvliege verzekert echter dat ze zich voldoende gesteund voelt door de Vlaamse regeringscoalitie. "Gezien dit plan (over het klimaat, red.) is goedgekeurd door alle coalitiepartners en zelfs door de vorige coalitie, voel ik mij voldoende gesteund door alle politieke partijen", zei Schauvliege. "Chapeau voor uw collegialiteit, maar ik stel vast dat het uit één richting komt", antwoordde Lieten.

Ingrid Lieten (sp.a).
BELGA Ingrid Lieten (sp.a).

"Optimistisch"

Volgens Schauvliege is er geen probleem met de klimaatdoelstellingen voor 2020. "Volgens het laatste prognoserapport zal België over de volledige periode 2013-2020 een overschot van 5 megaton CO2 boeken", zei ze. Voor Vlaanderen zou het gaan om een overschot van 3 megaton.

Schauvliege gaf aan dat de deelstaten het bovendien zo goed als eens zijn over de verdeling van de CO2-uitstoot. België moet immers als geheel de uitstoot met 15 procent verminderen tegen 2020, maar over de verdeling daarvaan wordt al jarenlang ruzie gemaakt tussen de federale regering en de deelstaten.

"Ik ben bijzonder optimistisch", zei Schauvliege verder. "Wat de CO2-uitstoot betreft, zijn we er eigenlijk uit. De grote knoop zit nog bij hernieuwbare energie, een bevoegdheid van mijn collega Turtelboom. Daar wordt nu nog over gepraat."

Ik ben bijzonder optimistisch. Wat de CO2-uitstoot betreft, zijn we er eigenlijk uit